טיפול ראשוני, שניוני ושלישוני (שפכים)
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/6/2021

טיפול ראשוני, שניוני ושלישוני: מכוני טיהור שפכים (מטשי"ם) קולטים שפכים גולמיים ומטפלים בהם. קיימות מספר רמות טיפול כדלקמן:  

טיפול ראשוני:

השלב הראשון בתהליך טיהור של שפכים במט"ש. הטיפול הראשוני הוא מכני וכולל העברת השפכים במסנן לסילוק מוצקים, שיקוע וסילוק של חומרים כבדים והצפה וסילוק של חומרים צפים (שומן, שמנים ועוד). 

טיפול שניוני:

טיפול ביולוגי שמטרתו לצמצם את ריכוז החומר האורגני הקיים בשפכים. לרוב, הטיפול מתבצע באמצעות תהליך ביולוגי טבעי של עיכול אירובי (בנוכחות חמצן) בו בקטריות מפרקות את החומר האורגני. הטיפול השניוני כולל לעתים גם שיקוע וסילוק בוצה וחיטוי לצורך סילוק מיקרואורגניזמים פתוגנים (מעבירי מחלות). 

טיפול שלישוני:

טיפול נוסף המעלה את איכות הקולחים כך שיותרו לשימוש השקיית גידולים חקלאיים המיועדים למאכל אדם. טיפול שלישוני יכול לכלול בין היתר את התהליכים הבאים:  סינון חנקן בתהליך ביולוגי, סילוק זרחן בתהליך ביולוגי ו/או ע"י כימיקלים, סינון בלחץ, סינון נוסף של מוצקים מרחפים ועוד.

---

קישורים רלוונטים:

מידע נוסף על טיפול בשפכים | infospot

--------

חברות ומעבדות לטיפול ובדיקה של שפכים תעשייתיים: