סילוק (פסולת)
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023
סילוק: סילוק פסולת על ידי הטמנה, נטרול או שריפה ללא השבת אנרגיה, לרבות טיפול מקדים לכל אלה.
 
המושג סילוק משמש בתחום הפסולת ומוזכר בין השאר בחוקים הבאים:

----------------------

קישורים רלוונטיים:

------------------------

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: