ערכי איכות אוויר: ערכי יעד - ערכי סביבה - ערכי התראה - ערכי ייחוס
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 01/1/2024

ערכי איכות אוויר: 4 קבוצות ערכים המגדירות את רמת הסף המותרת של ריכוז חומרים מזהמים באוויר.

להלן קבוצות ערכי איכות אוויר השונות:

 1. ערכי יעד: ערכים שחריגה מהם מהווה חשש לסיכון או לפגיעה בחיי אדם, בבריאותם או באיכות חייהם של בני אדם, בנכסים או בסביבה, לרבות בקרקע, במים, בחי ובצומח, שיש לשאוף להשיגם כיעד. 
 2. ערכי סביבה: ערכים שחריגה מהם מהווה זיהום אוויר חזק או בלתי סביר. מבוסס על ערכי יעד. חריגה מערכי הסביבה אסורה על פי החוק.
 3. ערכי התראה: ערכים שחריגה מהם, בחשיפה לזמן קצר, גורמת לסיכון או לפגיעה בבריאותם של בני אדם, ושיש לנקוט אמצעים מידיים למניעתם. ע"פ חוק אוויר נקי זיהום אוויר חריג הוא חריגה מערכי התראה.
  • רשימת ערכי ההתראה מופיעה בתוספת השלישית לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) 2011.
  • ערכי התראה משמשים בין השאר כבסיס ל:
   • הוצאת צווי הכרזה על אזורים נפגעי זיהום אוויר.
   • מתן היתר פליטה למפעלים.
   • זיהוי אירועי זיהום אוויר חריג ובהתאם: אזהרת הציבור, הנחיות לבעלי מקורות פליטה ועוד.
     
 4. ערכי ייחוס: ערכי יעד לחומרים שלא מופיעים בתוספת הראשונה לחוק. 

-------------------------

קישורים רלוונטיים:

 1. קישור לחוק אוויר נקי, סעיף 6
 2. קישור לתקנות אוויר נקי (היתרי פליטה) (הוראת שעה), תשע"א - 2011.
 3. רשימת ערכי הייחוס מופיעה באתר האינטרנט של המשרד להגנ"ס.
 4. מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

 
 
 
 
תגיות: זיהום אוויר , היתר פליטה , חוק אוויר נקי ,