פירוק אנאירובי - Anaerobic Digestion
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

פירוק אנאירובי: תהליך טבעי של פירוק ביולוגי של חומר אורגני באמצעות חיידקים המתבצע בתנאים אנאירוביים (חוסר חמצן), בניגוד לפירוק אירובי המתרחש בנוכחות חמצן. הפירוק האנארובי הופך חלק מהחומר האורגני למתאן [CH4] (ביו-גז), הניתן לניצול כמקור אנרגיה אך מהווה גז חממה משמעותי הגורם לשינוי אקלים.

תהליכי פירוק אנאירובי מתרחשים באופן טבעי בחומר אורגני באתרי פסולת, מטמנות, קומפוסט, שפכים ועוד.

----------

קישורים רלוונטיים:

  1. הסבר על המונח פירוק אירובי

 


 

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
ורידיס דורון בכר 054-9360419 verisoil@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
גרינסויל סתיו אמרוסי 054-9360575 greensoil@infospot.co.il
טיבכו רותם נסל 072-3942060 tibco@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>