התחרות בשוק מיחזור האריזות נפתחת!
אחרי שבארבע השנים האחרונות תאגיד תמיר היה היחיד שהורשה ע"י המשרד לאסוף פסולת אריזות מיצרנים ויבואנים, המשרד מאפשר כעת לחברות פרטיות להגיש בקשה להכרה כגוף מוכר לטיפול באריזות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/2/2015

בהמשך לפרסום שלנו מלפני 3 חודשים, כי המשרד להגנ"ס שוקל לאפשר לשחקנים נוספים להיכנס לשוק, תאריך היעד (31.01.2015) חלף והמשרד להגנת הסביבה אישר כי גם חברות פרטיות יכולות להגיש בקשות להכרה כגוף מוכר. כאמור, תאגיד תמיר הינו הגוף היחיד עד היום שקיבל אישור מהמשרד להגנ"ס לתפקד כגוף מוכר ליישום חוק האריזות. במהלך השנתיים האחרונות הוגשו למשרד שתי בקשות נוספות להכרה כגוף מוכר אך אלו לא אושרו מסיבות שונות.

על-פי סעיף 12 (א)(3) בחוק האריזות, ההגבלה להכרה רק בחברות חל"צ הינה לשלוש שנים הראשונות לכניסת החוק, וניתן להאריכה עד למקסימום של 5 שנים (תחילת שנת 2016). כפי שדיווחנו בעבר, המשרד כבר האריך פעם אחת את ההגבלה – עד לתחילת 2015, אלא שכעת הוחלט שלא לממש את סעיף ההארכה פעם נוספת ובכך לאפשר לחברות פרטיות להיכנס לתחום.

ההגבלה לחברות חל"צ בלבד בוצעה, ככל הנראה, מחשש שכניסת גופים למטרות רווח תאלץ את ה"גופים המוכרים" להתמקד בהצעת מחיר נמוכה לדמי טיפול בפסולת שהוא גובה מיצרנים ויבואנים של אריזות, במקום בהקמת תשתית ראויה לאיסוף והפרדת פסולת ברשויות המקומיות – תשתית האמורה להיות ממומנת על ידי אותם דמי טיפול שה"גוף המוכר" גובה מהיצרנים והיבואנים.

לדברי המשרד להגנ"ס: "בימים אלו פועל המשרד להגנת הסביבה לגיבושם של כללים שמטרתם התאמת תנאי הפעילות הקיימים לפעילות בשוק רב-משתתפים, וזאת על בסיס ניסיון שהצטבר בארץ ובאיחוד האירופי ביישום מערכות דומות. כללי הפעילות בשוק רב-משתתפים אף עשויים להיות כרוכים בתיקוני חקיקה."המשרד להגנת הסביבה גם פרסם נוהל חדש להגשת בקשה להכרה בחברה כגוף מוכר האחראי לקיום חובות יצרנים ויבואנים.

תזכורת על עקרונות חוק האריזות: במסגרת החוק הונחו יצרנים ויבואנים של אריזות להתקשר עם "גוף מוכר". גוף מוכר מתקשר עם היצרנים והיבואנים, מקבל מהם מימון ואחראי על עמידה ביעדי המיחזור שלהם. במקביל, על מנת לעמוד ביעדים אלו, ה"גוף המוכר" מתקשר עם רשויות מקומיות על מנת להפריד, לאסוף ולפנות פסולת אריזות למתקני מיחזור והטמנה. התשלום מהיצרנים ומהיבואנים הוא שמממן את הפעילות ברשויות המקומיות.

להיות גוף מוכר ללא כוונות רווח כרוך בעלויות גבוהות ובמורכבות לוגיסטית, לכן עד כה לא הוגשו כמעט בקשות להכרה כגוף מוכר למשרד להגנ"ס, ותאגיד תמיר, שהוקם ע"י התאחדות התעשיינים, שימש כארגון היחיד בתחום.

--------

קישורים רלוונטיים:

  1. הודעת המנהל בדבר כללים לפעילות גופים מוכרים בשוק רב-משתתפים, 01.2015, המשרד להגנ"ס, [pdf].
  2. נוהל הגשת בקשה להכרה בחברה כגוף מוכר האחראי לקיום חובות יצרנים ויבואנים, 01.2015, המשרד להגנ"ס, [pdf].
  3. השר לשעבר אופיר פינס: "כנראה היינו על סמים", ידיעה מה- 16.12.14, infospot
  4. המשרד להגנ"ס שוקל לאחד את חוק הפיקדון (בקבוקים) עם חוק האריזות, מאמר דעה מה 04.02.15, infospot
  5. נוסח חוק האריזות
  6. פסולת אריזות | infospot

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

תגיות: מיחזור פסולת אריזות , חוק האריזות ,