מחקר ישראלי: מה האמצעי היעיל ביותר להפחתת פליטות אבק מדרכים לא סלולות במחצבות
הוכח מדעית: תמלחת מגנזיום היא היעילה ביותר לצמצום פליטת חומר חלקיקי מרחף PM10 בדרכים לא סלולות במחצבות. לאחרונה פורסם מחקר ישראלי בנושא, עיקרי הדברים לפניכם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 20/8/2016

לאחרונה פורסם דו"ח סיכום של מחקר בנושא בקרת פליטות אבק מנסיעה בדרכים לא סלולות במחצבות.

מה הבעיה בדרכים לא סלולות?

דרכים לא סלולות במחצבות מהוות מקור פליטה משמעותי של אבק לאוויר ובכלל זה חומר חלקיקי מרחף PM10 הגורמים לזיהום אוויר. הדרכים במחצבות הן ארעיות ומתאפיינות בתנועת כלי רכב כבדים מאד, מרחקי הובלה קצרים, שיפועים ופיתולים מרובים. ייצוב הדרכים בתנאים אלה הם אתגר משמעותי עם השלכות בתחומי הבטיחות, כלכלה, לוגיסטיקה וסביבה. תכנון לקוי של דרכים, תחזוקה או טיפול שגוי עלולים לגרום לתאונות, לעליה בהוצאות הדלק ותחזוקת רכבים ולהגברת פליטות לאוויר.

נסיעת כלי רכב כבדים על דרכים אלה גורמת להרס מבנה המצע ומעודדת פליטה של חלקיקים הזמינים לתנועה על ידי הרוח. השימוש הנפוץ בישראל למניעת אבק מדרכים בלתי סלולות במחצבות נעשה באמצעות שילוב של השקיית הדרכים במים שפירים או פיזור תמלחת על פני הדרך. על פי המחקר, נטען שבאזורים בעלי רגישות הידרולוגית גבוהה, השימוש בתמלחת מהווה מקור לזיהום הקרקע ומי התהום השימוש בה מוגבל.

המחקר לבקרת פליטות אבק מדרכים לא סלולות במחצבות

משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים יזם ותמך במחקר באוניברסיטת בן-גוריון בנושא בקרת פליטות אבק מנסיעה בדרכים לא סלולות במחצבות. תכנית המחקר נבנתה בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה והמחקר התבצע בשיתוף התעשייה המינרלית.

המחקר נמשך שלוש שנים וכלל ניסויים מבוקרים לבחינת החומרים השונים ותפקודם במנהרת רוח, במעבדה ובמחצבה פעילה. המחקר כלל שימוש בכל סוגי המייצבים הידועים, בהשוואה לביקורות ולהרטבה במים שפירים ובקולחים.

ממצאי המחקר

המטרה המרכזית של המחקר היתה לבחון כמותית את יעילותם של מייצבי קרקע שונים לדיכוי סחיפת רוח ופליטת אבק מדרכים לא סלולות במחצבות גיר ודולומיט.

ממצאי המחקר מצביעים על הבדלים משמעותיים בין החומרים השונים ביעילות לדיכוי אבק. בתנאי המחצבה יש יתרון ברור לטיפול בדרכים בשימוש בתמיסת מגנזיום כלורי (תמלחת), חומר זמין ופשוט ליישום.

על פי המחקר, התוצאות מצביעות על השימוש בתמיסת מגנזיום כלורי (תמלחת) כיעיל ביותר למניעת אבק. בניסויים מבוקרים נמצא כי ניתן ליישם תמלחת בכמויות מופחתות (לפחות ב 20%) מהכמות המקובלת ועדיין לשמור על יעילות היישום. השימוש במים הוא נפוץ בדרכים שבהן לא מיושמת כיום תמלחת. אך נמצא כי יעילות השימוש במים פוחתת משמעותית כחצי שעה לאחר ההרטבה.

לאור התוצאות, החליט משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים לתמוך במחקר המשך לבחינת ההשפעה הסביבתית כתוצאה מיישום תמיסת מגנזיום כלורי לעומת טיפולים אחרים. המחקר הבא יבחן את תנועת החומרים בשטפי מים אנכיים (מי תהום) ואופקיים (נגר עילי) בעקבות אירועי גשם.

אנו מחזקים את ידיהם של החוקרים ומברכים על התרומה לצמצום זיהום האוויר. נמשיך לעדכן על מחקרים נוספים בתחום.

------

קישורים רלוונטיים

  1. דו"ח סיכום המחקר, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים [pdf]
  2. מחקר חדש: שימוש בבוצה של שפכים לטיפול בזיהום בקרקע, 20.07.2016
  3. האם המשרד להגנ"ס בוחן טכנולוגיות לשליטה על מזג האוויר? 27.06.2016
  4. זיהום אוויר | infospot

 

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
איירלאב אודי רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
תגיות: זיהום אוויר , דרכים לא סלולות , אבק , חומר חלקיקי דק מרחף , משרד האנרגיה , מייצב ,