מנגנון החזר כספי היטל ההטמנה לרשויות המקומיות יוצא לדרך
המשרד להגנת הסביבה פרסם קול קורא להחזרת כספי היטל ההטמנה לרשויות המקומיות תמורת הגדלת כמות המיחזור. מה גובה התמיכה? מי רשאי להגיש מועמדות? מה תקציב הקול הקורא? האם המודל יעוגן בחקיקה? התשובות לפניכם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/7/2016

כפי שסיקרנו בשנה האחרונה בהרחבה, היטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות למשרד להגנת הסביבה נמצא במחלוקת בין 2 הצדדים. בשנים האחרונות, המשרד להגנ"ס התקשה לנצל את כספי היטל ההטמנה ביעילות והצטברו אצלו עודפים של יותר ממיליארד ₪.

מנגד, הרשויות הגישו עתירה לבג"ץ בדרישה לבטל את היטל ההטמנה, עתירה שעדיין עומדת בבית המשפט. בנוסף, הרשויות העלו ביקורת כנגד חוסר היציבות בשלטון המרכזי והבירוקרטיה המכבידה שבגינם יש לאפשר לרשויות לנהל את משק הפסולת באופן עצמאי.

רקע למודל החזר היטל ההטמנה לרשויות המקומיות

במהלך כהונתו הקצרה של אבי גבאי, יחד עם ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד (שנשאר בתפקידו) השניים הכירו בצדקת חלק מטיעוניהם של הרשויות המקומיות והובילו מהלך לפיו במקום להשקיע כספים מהיטל ההטמנה בעידוד הפרדה במקור של זרם הפסולת האורגנית (פחים חומים), הכספים יוחזרו לרשויות בגין העלאת שיעור המיחזור באותה רשות, בכל דרך שהרשות תבחר לקדם.

לפני פחות מחודש חשפנו בפניכם פרטים חדשים אודות המודל להחזר כספי היטל ההטמנה לרשויות המקומיות, תמורת הגדלת שיעור מיחזור הפסולת. כעת, המודל יוצא לדרך עם פרסום הקול הקורא להגדלת כמויות פסולת ממוחזרת לשנים 2016-2020. תקציב הקול הקורא עומד על 380 מיליון שמקורם בהיטל ההטמנה.

קול קורא להגדלת כמויות הפסולת הממוחזרת

במסגרת הקול הקורא, המשרד להגנ"ס מעוניין לתמרץ רשויות מקומיות להגדיל את כמויות הפסולת הממוחזרת והמושבת בשנים 2016 עד 2020 וכך להביא לצמצום הצורך בהטמנה. זאת, על ידי מתן תמיכה כספית לכל גידול בטון פסולת שתמוחזר או תבוצע בה השבה.

מי רשאי להגיש מועמדות?

בקשה לקבלת תמיכה במסגרת קול קורא זה רשאים להגיש רק רשויות מקומיות.

מה היקף התקציב?

היקף התקציב שתעמיד הקרן לשמירת הניקיון במסגרת הקול הקורא הוא עד 380 מיליון ₪ לשנים 2016-2020.

סכום התמיכה לכל טון פסולת נוסף שימוחזר

סכום התמיכה יהיה עד 316 ₪ עבור כל טון פסולת נוסף שהועברה לאתר טיפול לעומת כמות הפסולת שהועברה לטיפול בשנת 2015 (שנת הבסיס לחישוב). רשויות מקומיות השייכות לאשכול סוציואקונומי 1-5, זכאיות לתמיכה מוגדלת בשנים 2016-2017, עד 474 ₪.

הגשת מועמדות

רשויות העומדות בתנאי הסף יוכלו להגיש מועמדות עד לתאריך 30/09/2016 על פי המפורט במסמכי הקול הקורא.

האם מודל עידוד המיחזור לרשויות מקומיות יעוגן בחקיקה?

כפי שדיווחנו לאחרונה, השר היוצא אבי גבאי, הצהיר מספר ימים לפני ההתפטרות שלו כי המשרד להגנ"ס מתכוון לקדם במושב הקיץ הנוכחי של הכנסת הצעת חוק ממשלתית שתעגן את החזרת כספי היטל ההטמנה באופן אוטומטי לרשויות ולא דרך מנגנון זמני ומסורבל של קולות קוראים ומכרזים. אין לדעת כיצד תשפיע ההתפטרות של גבאי על מימוש תהליך החקיקה המדובר. אך בינתיים פורסם הקול הקורא הנ"ל, הכולל הגשה מורכבת ועתירה בבירוקרטיה. האם העובדה שהקול הקורא מציג מודל חמש שנתי משמעו שתהליך החקיקה לא יתקדם? אנו כמובן, נמשיך לעדכן.

---------

קישורים רלוונטיים

  1. קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות בגין הגדלת כמויות הפסולת הממוחזרת והמושבת לשנים 2020-2016
  2. נחשפים הפרטים של מודל החזר כספי היטל ההטמנה לרשויות המקומיות, 16.06.2016
  3. הצעת חוק ממשלתית להחזרת כספי היטל ההטמנה לרשויות, 01.06.2016
  4. סוף סוף: ניצול כספי היטל ההטמנה. הרשויות המקומיות: לא מספיק, 07.03.2016
  5. הרשויות נגד המשרד להגנ"ס: לא ניתן לנהל את הפסולת ברשויות המקומיות מירושלים, 17.12.2015
  6. פסולת - ראשי | infospot

תגיות: מענקים לרשויות המקומיות , פסולת , מיחזור , היטל ההטמנה , הקרן לשמירת הניקיון ,