סקר היסטורי לקרקע החשודה בזיהום | טיפים והבהרות
כמה מוקדים בעלי פוטנציאל זיהום קיימים בישראל? מי מוסמך לבצע סקר היסטורי? האם מומלץ לבצע סקר היסטורי באופן וולנטרי?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/11/2015

בחודש שעבר התקיימה הוועידה השנתית למדע ולסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. בין הדוברים בוועידה היתה ד"ר מיכל שכטר, מנהלת תחום ייעוץ סביבתי ומנהלת האיכות של חברת LDD, אשר שפכה אור על הנושא של ביצוע סקרים היסטוריים לאיתור פוטנציאל זיהום קרקע.

נזכיר כי ביצוע סקר היסטורי לאיתור פוטנציאל זיהום בקרקע, הינו השלב הראשון בתהליך של חקירה סביבתית וטיפול בזיהום קרקע. מטרת הסקר ההיסטורי הינה היכרות עם פוטנציאל זיהום הקרקע באתר החשוד ובהתאם לכך תכנון יעיל ומקצועי של המשך החקירה הסביבתית בקרקע. סקר היסטורי אינו כולל דיגום קרקע וביצוע קידוחים, אלא איסוף של מידע, מסמכים ונתונים אודות האתר החשוד, אשר יכולים לשפוך אור על הפעילות שהתקיימו באתר ובסביבתו הקרובה בעבר ובהווה.

כמה סקרים היסטוריים עתידים להתבצע בשנים הקרובות?

ד"ר שכטר ציינה כי בהתאם לעבודה שבוצעה עבור המשרד להגנת הסביבה, ההערכה היא כי בישראל קיימים כ- 23,000 מוקדים בעלי פוטנציאל זיהום קרקע. המשמעות היא כי לכאורה ישנם 23,000 סקרים היסטוריים שיש לבצע כדי לדעת אם קיים פוטנציאל זיהום קרקע או לא. כפי שדיווחנו בעבר, באותה עבודה הוערכה עלות שיקום הקרקעות המזוהמות בישראל בכ- 9 מיליארד ₪.

כלים המשמשים לביצוע הסקר ההיסטורי

במהלך ההרצאה ניתנו כמה טיפים מקצועיים לכלים היכולים לסייע בביצוע סקר היסטורי:

  • ביצוע סיור באתר: בסיור באתר ניתן לאתר ממצאים ויזואליים המעידים על פוטנציאל זיהום קרקע, מיקום אחסון חומרים מסונים, וכן להצליב את המידע שנאסף עם עדויות של שוהים באתר לאורך השנים.   
  • ניתוח תצלומי אוויר: ניתן להוציא ממרכז מיפוי ישראל (מפ"י) תצלומי אוויר היסטוריים. בעזרת תצלומים אלו אפשר לעקוב אחר שינויים שהתקיימו בפעילויות באתר לאורך השנים.
  • ארכיונים של רשויות מקומיות: בהם ניתן לאתר תשריטי בניין היסטוריים, תכניות סניטריות היסטוריים וכד', אשר יכולים ללמד ולהצביע על שימושי הקרקע ומיקומם של התשתיות והפעילויות שהתקיימו באתר לאורך שנים ושהינן בעלות פוטנציאל לזיהום קרקע כתוצאה משימוש בחומרים מסוכנים, אחסון תת קרקעי וכד'.

מי מוסמך לבצע סקר היסטורי?

סוגיה נוספת שעלתה בהרצאה הינה שכיום אין דרישות סף המתייחסות להשכלה, למקצועיות ולניסיון הנדרש ממבצע הסקר ההיסטורי. מצב זה מקשה על בעל קרקע החשודה בזיהום, בבחירת מבצע הסקר ההיסטורי, ויכול להשפיע על האיכות המקצועית של הסקרים המבוצעים על ידי אנשים ללא ניסיון מתאים.

חשוב לציין כי המשרד להגנת הסביבה כן מגדיר דרישות סף מקצועיות לשלבי התהליך הבאים, ובכלל זה הגדרת דרישות מקצועיות מדוגמים בשלב ביצוע סקר גזי קרקע וסקר קרקע ומעורכי תהליך חקר קרקע בשיטת IRBCA. לכן מומלץ לוודא כי הספק הנבחר לביצוע הסקר ההיסטורי עומד בדרישות הסף המקצועיות להמשך הדרך.


(התכנית הסניטרית מאפשרת לאתר את מיקום הבורות הסופגים שהיו בשימוש בעבר באתר בו מבצוע סקר היסטורי)

ביצוע סקר קרקע היסטורי וולונטרי

למרות שקיימים בישראל עשרות אלפי מוקדים פוטנציאליים לזיהום קרקע, אין כיום תמריץ לביצוע סקר היסטורי וולונטרי – כלומר, ללא דרישה של המשרד להגנת הסביבה.

מצב זה מביא לכך שבעלי קרקעות מזוהמות נמנעים מלטפל בקרקע עד שלא יקבלו דרישה מפורשת מהמשרד להגנת הסביבה, דרישה אשר תחייב אותם לפעול בלוחות זמנים מוגדרים ותעמיד אותם בפני חשיפה משפטית אם יפרו את הוראות החוק. במדינות שונות בעולם ובפרט בארה"ב יש הקלות על בעלי קרקעות המבצעים מיוזמתם סקר היסטורי.

סקר היסטורי | מה מתוכנן לעתיד?

כל הסקרים ההיסטוריים מוגשים לאישור המשרד להגנת הסביבה, אך כיום אין מיפוי מלא של האתרים בהם בוצע סקר היסטורי בישראל. מאגר כזה יכול לשמש בעלי קרקעות או אנשים המעוניינים לרכוש קרקעות, ולספק להם מידע ראשוני על פוטנציאל לזיהום קרקע באתר או בסביבה הקרוב, ובמקרים מסוימים אף לסייע בביצוע של סקר היסטורי בהסתמך על אתר סמוך בו כבר בוצע סקר היסטורי בעבר.

המשרד להגנת הסביבה כן מצהיר במדיניות הקרקעות המזוהמות כי יפעל להקמת מאגר מידע של סקרים היסטוריים, בה ימופו אתרים המצויים בטיפול המשרד וסטאטוס הטיפול בהם. אך הכוונה היא רק לעדכן את סטטוס האתר ולא לאפשר גישה למסמכי הסקר ההיסטורי.

סקר היסטורי | סיכום

ד"ר שכטר הזכירה כי סקר היסטורי המבוצע באופן יסודי ומושכל מאפשר להתמקד באזורים ספציפיים ולתכנן תכנית חקירה ממוקדת ומושכלת, המתבססת על סוגי המזהמים הצפויים להימצא באתר ומיקומם, כך שבשלבים המתקדמים של חקר הקרקע, בהם נדרשים דיגומים פולשניים ניתן לחסוך משאבים כספיים וזמן. 

----

קישורים רלוונטיים:

  1. נכנסו לתוקף הנחיות חדשות לביצוע סקר היסטורי, 15.03.2015
  2. 9  מיליארד ₪ - עלות שיקום הקרקעות המזוהמות בישראל, 14.09.2014
  3. מאמר: ביצוע סקר היסטורי כשלב ראשון בחקר קרקע החשודה בזיהום, 08.2015
  4. סקר קרקע היסטורי - מדריך יישום, infospot

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX דורון בכר 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
תגיות: זיהום קרקע , סקר היסטורי , שיקום קרקעות ,