פסולת בניין: נוהל חדש ורשימה מעודכנת של אתרי הטמנה ומיחזור
המשרד להגנת הסביבה עדכן לאחרונה את רשימת מפעלי המיחזור ואתרי ההטמנה המורשים לטפל בפסולת בניין. בנוסף, עודכן נוהל פינוי מוסדר של פסולת בניה למגיש היתר בניה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 06/9/2015

המשרד להגנת הסביבה פרסם רשימה מעודכנת של 25 אתרי הטמנה ומפעלי מיחזור מורשים לסילוק וטיפול בפסולת בניה, ביניהם: פ.צ. מחצבות הצפון, מובילי הר הנגב וחברת עמיאש.

פעילות בניה, ייצור ופיתוח בישראל יוצרת קרוב ל-7 מיליון טון של פסולת יבשה בשנה, 4 מיליון טון פסולת בנייה ו- 3 מיליון טון עודפי עפר. פסולת בניה עשויה להכיל חומרים מסוכנים כגון אסבסט ודבקים ולכן חשיבות הטיפול בפסולת זו עולה. מלבד אתרי ההטמנה ומפעלי המיחזור של פסולת בניין, גם אתרי הטמנה לפסולת מעורבת רשאים לקלוט פסולת בניה תחת תנאים מסוימים.

נוהל מעודכן: פינוי פסולת בניין למגיש היתר בנייה

נוסף על הרשימה המעודכנת של אתרי הטמנה ומיחזור פסולת בניין, פורסם עדכון בנוהל פינוי מוסדר של פסולת בניה המיועד למגיש היתר בניה. המסמך מפרט על הטיפול הנדרש בפסולת בניה, בהתאם להנחיות חוק התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות). בין היתר, הנוהל מתייחס לתנאים שבעל היתר הבניה צריך לעמוד בהם במקרה של מיחזור וגריסת פסולת בניין ולחובתו להתקשר עם אתר מוסדר לטיפול בפסולת בניה.

---

קישורים רלוונטיים:

  1. רשימת אתרי הטמנה ומיחזור לפסולת בניה, המשרד להגנת הסביבה [pdf]
  2. קישור לנוהל פינוי פסולת בניין למגיש היתר בנייה, המשרד להגנ"ס [pdf]
  3. לפני תחילת בנייה? המשרד להגנ"ס ממליץ לבדוק חומר רדיואקטיבי בקרקע
  4. כסף קל: 5,000 ש"ח למתעד השלכה לא חוקית של פסולת בניין
  5. פסולת - עמוד ראשי, infospot
תגיות: פסולת בניין , אתרי הטמנה , מפעלי מיחזור פסולת בניין ,