המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10306
כותרת:
קידום חינוך סביבתי ואקלים
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה מקומית ריינה
תאריך סגירה:
21/12/2023
תמצית מכרז:

קידום חינוך סביבתי ואקלים
מועד אחרון להגשה: 21/12/2023 בשעה: 14:00
מספר מכרז: 13-2023
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה מקומית ריינה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: