המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10307
כותרת:
פינוי ואיסוף נייר
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
עיריית ירושלים
תאריך סגירה:
26/12/2023
תמצית מכרז:

פינוי ואיסוף נייר
מועד אחרון להגשה: 26/12/2023 בשעה: 12:00
מספר מכרז: 284.2023 
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית ירושלים ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: