המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 2171
כותרת:
בקשה לקבלת מידע בדבר טכנולוגיות/מתקנים לשיקום קרקעות מזוהמות
סוג הפריט:
בקשה לקבלת מידע RFI
גוף מפרסם :
החברה לשירותי איכות הסביבה
תאריך סגירה:
22/3/2016
תמצית מכרז:

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ בקשה לקבלת מידע – RFI מספר 1/2016 בדבר טכנולוגיות/מתקנים לשיקום קרקעות מזוהמות

מועד להגשת שאלות ובקשות הבהרה: עד ליום 17/03/2016 בשעה 12:00

מועד אחרון לשליחת מענה לבקשה: 22/03/2016 בשעה 16:00

RFI מספר: 1/2016

באחריות המציעים לבדוק את פרטי ה RFI באתר האינטרנט של החברה לשירותי איכות הסביבה ולפעול על-פיהם.

קישור למודעת הפרסום:
קישור למסמכי המכרז: