המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 5075
כותרת:
איסוף ופינוי פסולת
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
עיריית ראש העין
תאריך סגירה:
11/2/2020
תמצית מכרז:

איסוף ופינוי פסולת
מועד אחרון להגשה: 11/02/2020 עד השעה 12:00
מספר מכרז: 4/2020
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית ראש העין ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: