תאור פריט מספר 7161
כותרת:
פינוי פסולת
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
חברת חשמל
תאריך סגירה:
12/5/2021
תמצית מכרז:

שירותי גידור, חישוף, פינוי פסולת על הקרקע ויישורה ברחבי הארץ 
תאריך אחרון להגשה:12/05/2021   בשעה:13:00
מספר מכרז:  440002070A    
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של חברת חשמל ולפעול על-פיהם 

קישור למודעת הפרסום: