Values Management
דר' אבשלום אדם
 Values Management

תחומי פעילות

  • ייעוץ בניהול אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא באמצעות "יצירת ערך משותף" ב"שרשרת הערך" של החברה.
  • בניית מתווה אסטרטגי לתכנון, פיתוח והטמעת תוכניות רב שנתיות בתחום אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא.
  • ייעוץ לפיתוח שרשרת אספקה ירוקה, ממשל תאגידי, איכות הסביבה ושיתופי פעולה עם גורמים בארץ ובעולם.
  • הקמת תשתית רב שנתית לאיסוף נתונים וניתוחם לצרכי דיווח על פיתוח בר קיימא במתודולוגיית GRI, וליווי כתיבת ד"וח אחריות תאגידית במדד מעלה.

ליצירת קשר אנא מלאו את הטופס בתחתית העמוד

אודות עסק

Values Management הינה חברת ייעוץ המציעה מתודולוגיה ליצירת אסטרטגיה בפיתוח בר קיימא המבוססת על ניתוח שרשרת הערך של התאגיד ויצירת ערך משותף עם מחזיקי העניין. אנחנו מלווים את התאגיד בבניית ארגז כלים ארגוני, לאיסוף מידע, לניתוחו ולקבלת החלטות ולפיתוח מנגנוני דיווח פנימיים וחיצוניים רב שנתיים המאפשרים יצירת יתרון תחרותי והצלחה ביצירת ערך של התאגיד.

ליצירת קשר אנא מלאו את הטופס בתחתית העמוד

יצירת קשר

שם איש קשר *
שם חברה *
טלפון *
דוא"ל
תוכן פניה
...Loading...