מערך דיווח גזי חממה - מסמכים רלוונטיים
התקנון הראשי, ההנחיות, קבצי הדיווח, האימות, החישוב, התיעוד והתיקון הקשורים במנגנון הוולנטרי לדיווח על פליטות גזי חממה
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 08/2/2015

התקנון הראשי, ההנחיות, קבצי הדיווח, האימות, החישוב, התיעוד והתיקון הקשורים במנגנון הוולנטרי לדיווח על פליטות גזי חממה הינם:

תקנון הפעלה והנחיות לדיווח פליטות גזי חממה בישראל:

תקנון ההפעלה וההנחיות לדיווח במערך לרישום פליטת גזי חחמה בישראל (גרסא 3.0) אפריל 2013 [pdf] הינו המסמך הראשי של מנגנון הדיווח הוולנטרי לפליטת גז"ח, והוא כולל רקע כללי, הסברים נרחבים על שיטות חישוב לפי סקטורים, הסברים על אימות הנתונים ועל אופן הדיווח, השוואה לדיווח ב - PRTR, מידע על אותות הכרה, מידע על סוגי פליטות ועוד ועוד.

התקנון מהווה מדריך ואסופת מידע חיוני לכל חברה המעוניינת לדווח למנגנון.

קיים גם מסמך תקציר של המנגנון שמכיל את עיקרי הדברים באופן מתומצת ומומלץ לעיין בו תחילה. לתקציר התקנון להפעלה והנחיות לדיווח פליטות גז"ח לחץ כאן 

קובץ חישוב הפליטות השנתי:

קובץ חישוב פליטות גזי חממה של הארגון (גרסה 6.0, אפריל 2014), משמש לחישוב מצאי פליטות גזי החממה השנתי של הארגון בהתאם לתקנון הדיווח של מנגנון הדיווח הוולונטרי של המשרד להגנ"ס. מסמך זה מציג את נתוני הפליטות ממקורות הפליטה השונים, הוא נשלח להתאחדות התעשיינים (ולא למשרד להגנ"ס) על מנת שיוכל להיבדק במידת הצורך, אך לא להיות מוצג לציבור הרחב משיקולי סודיות מסחרית.

טופס הדיווח:

טופס דיווח שנתי - מערכת דיווח פליטות (גרסה 6.0, אפריל 2014) [xls] מציג רק את סיכום נתוני פליטות גזי החממה של הארגון על פי קובץ החישוב (לעיל) או שיטת חישוב אחרת כמפורט בתקנון. מסמך זה אינו מציג את כל נתוני הפליטות והחישובים. המסמך מועבר למשרד להגנ"ס ומוצג לציבור הרחב.

מסמך הנחיות לאימות:

מסמך הנחיות לאימות דיווחים על הפחתות של פליטות גזי חממה במסגרת המנגנון הוולנטרי [pdf] מכיל הנחיות ודרישות לתיעוד הפחתת פליטות ואימותן. המסמך מסכם את החלופות המאושרות ע"י המשרד להגנת הסביבה לתיעוד הפחתת גז"ח, ומציג קווים מנחים לאופן קבלת אות הכרה שלב 3 (האות הגבוה ביותר). 

מסמך הנחיות לתיעוד הפחתת פליטות:

מסמך הנחיות לתיעוד הפחתת פליטות גזי חממה (פברואר 2014) [pdf] כולל רשימת יתרונות וחסרונות של סוגי דיווח שונים - לפי הפחתה אבסולוטית או הפחתה יחסית, רשימת דרישות לאיפיון ותיעוד גז"ח, שיטות חלופיות לחישוב פליטות, פירוט הצעדים הנדרשים בדרך לדיווח כולל הכנת תוכנית אסטרטגית, ועוד.

טופס דיווח לתיקון דיווח שנתי קודם:

בטופס דיווח לתיקון דיווח שנתי קודם (יולי 2014) [xls] ניתן למלא את הנתונים המעודכנים ולתקן דיווח קודם. יש לציין בו את הסיבה לתיקון.

נוהל לחישוב ומסירה של דיווחים מעודכנים עבור שנים קודמות:

הנוהל לחישוב ומסירה של דיווחים מעודכנים עבור שנים קודמות [pdf] כולל הנחיות לתיקון דיווח בדיעבד. בנוסף, מצויין בו מהי רמת השינוי בפליטות שממנה נדרש לתקן, ובאילו מקרים.

מסמך הנחיות לציי רכב:

מסמך הנחיות לדיווח פליטות גזי חממה מציי רכב (ספטמבר 2014) [pdf] כולל, בין היתר, עקרונות חישוב ודיווח כלליים, שיטת חישוב ספציפית לפליטות ישירות ועקיפות של גז"ח מציי כלי רכב, רשימת הקבצים שיש לכלול בדיווח למשרד להגנת הסביבה, הסבר על אותות ההכרה והנחיות כיצד לשלוח את הדיווח.

מאגר תשובות לשאלות נפוצות:

המשרד להגנת הסביבה פרסם קובץ שאלות ותשובות [pdf] בנושא המנגנון הוולנטרי לדיווח על פליטות גז"ח. הקובץ מכסה את עיקרי הנושאים הנוגעים למנגנון.

 


חזרה לתמצית המנהלים של מדריך היישום