אגרת היתר רעלים
אגרת היתר רעלים מוסדרת ב"צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997". הסכום נקבע בהתאם לסיווג רמת הסיכון של המפעל
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 13/4/2014

כל מגיש בקשה להיתר רעלים מחויב לשלם אגרה כמפורט:


* סכומים אלה נכונים עד לתאריך 01.07.2015

האגרה מוסדרת בצו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997. הסכומים צמודים למדד ומתעדכנים מדי שנה ב-1 ביולי.

מדוע האגרה עולה ביחד עם רמת הסיכון? ככל שדרגת הסיכון גבוהה יותר, כך הטיפול והמעקב הנדרשים מאת המשרד להגנ"ס מורכב יותר ומחייב הקצאת משאבים גדולה יותר, ולכן האגרה עולה ביחד עם רמת הסיכון.

אופן תשלום האגרה למחדשי היתר רעלים: מחדש היתר רעלים אמור לקבל בדואר שובר לתשלום האגרה. רק לאחר קבלת השובר ניתן לשלם את האגרה. קישור לעמוד תשלום באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט

אופן תשלום האגרה להיתר רעלים חדש: יש לפנות למשרדי המחוז הרלוונטיים של המשרד להגנ"ס לבירור הסיווג של דרגת הסכנה ובהתאם לקבל את שובר התשלום שאותו ניתן לשלם רק בבנק הדואר. ייתכן שיידרש ביקור של נציג המשרד להגנ"ס באתר לפני קביעת הסיווג. לאחר התשלום, יש לצרף את השובר החתום לבקשת ההיתר.

איש קשר להיתר רעלים – בכל מחוז של המשרד להגנ"ס
מחוז איש קשר תפקיד טלפון מייל
צפון מירית גולדמן מזכירת תעשיה וחומ"ס 04-6020590 miritg@sviva.gov.il
חיפה רודיקה טיסמניאו רכזת בכירה להיתרי רעלים 04-8632266/7 rodicat@sviva.gov.il
מרכז אסתי שרייבר מרכזת היתרי רעלים 08-9788818/5 estys@sviva.gov.il
תל אביב מיכאל אביר מרכז היתר רעלים 03-7634404 michaela@sviva.gov.il
ירושלים תמר סמילנסקי מזכירה 02-5654444 tamars@sviva.gov.il
דרום ויויאנה קיקוס מזכירת היתר רעלים 08-6264034 vivianak@sviva.gov.il

*הרשימה עודכנה לאחרונה ב 04.2014 - קישור לפרטי הקשר באתר המשרד להגנ"ס

------------

קישורים רלוונטים:

1) צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997
2) קישור לעמוד תשלום אגרת היתר רעלים באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט
3) קישור למידע אודות האגרה באתר המשרד להגנ"ס


עמודי המדריך הבאים: