היתר רעלים | סיווג רמת סיכון של מפעל
הסיווג נקבע על פי תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים) 2003. הסיווג נקבע על פי סוג הרעל, סוג המפעל וסוג הפעילות, תוך התחשבות בכמות הרעל.
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 13/4/2014

הסיווג רלוונטי לתוקף/משך ההיתר (ראה כאן) ובהתאם לגובה האגרה (ראה כאן). מפעלים מסווגים לשלוש דרגות: A,B,C. דרגה A  בעלת הסכנה הגבוהה ביותר ודרגה C הנמוכה ביותר.


* סכומים אלה נכונים עד לתאריך 01.07.2015

הסיווג נקבע על פי תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים) 2003 ומצוין בגוף ההיתר. הסיווג נקבע על פי סוג הרעל, סוג המפעל וסוג הפעילות, תוך התחשבות בכמות הרעל, כפי שמפורט בטבלה א' של התקנות.

במידה ולא נמצאה התאמה לטבלה א', הסיווג נקבע לפי קבוצת החומרים המסוכנים הרלוונטית המפורטת בטבלה ב' של התקנות (סעיף 3.ב'.2).

במידה והעיסוק ברעלים מתאים ליותר מדרגה אחת בטבלה (A,B,C), תיקבע המחמירה מבניהן (סעיף 3.ב'.3).

בישראל קיימים כ 4500 גופים עם היתר רעלים של המשרד להגנ"ס. מתוכם כ-400  מפעלים בסיווג A והשאר B ו- C.

------------

קישורים רלוונטיים:

  1. קישור לתקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים) 2003
  2. דוגמא להיתר רעלים דרגה A (ללא התנאים, טבלת הרעלים ומסמכי הבקשה).
  3. דוגמא להיתר רעלים דרגה C (ללא התנאים, טבלת הרעלים ומסמכי הבקשה).

עמודי המדריך הבאים: