היתר רעלים | סיווג רמת סיכון של מפעל
הסיווג נקבע על פי "תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים) 2003". הוא נקבע לפי סוג הרעל, סוג המפעל וסוג הפעילות תוך התחשבות בכמות הרעל.
  • מאת: מערכת infospot
  • עודכן בתאריך: 13/4/2014

הסיווג רלוונטי לתוקף/משך ההיתר (ראה כאן) ונקבע בהתאם לגובה האגרה (ראה כאן). מפעלים מסווגים לשלוש דרגות: A,B,C. דרגה A  מעידה על הסכנה הגבוהה ביותר ודרגה C על הסכנה הנמוכה ביותר.


* סכומים אלה נכונים עד לתאריך 01.07.2015

הסיווג נקבע על פי תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים) 2003 ומצוין בגוף ההיתר. הוא נקבע על פי סוג הרעל, סוג המפעל וסוג הפעילות, תוך התחשבות בכמות הרעל, כפי שמפורט בטבלה א' של התקנות.

אם לא נמצאה התאמה לטבלה א', הסיווג נקבע לפי קבוצת החומרים המסוכנים הרלוונטית המפורטת בטבלה ב' של התקנות (סעיף 3.ב'.2).

אם העיסוק ברעלים מתאים ליותר מדרגה אחת בטבלה (A,B,C), תקבע המחמירה מביניהן (סעיף 3.ב'.3).

בישראל קיימים כ-4,500 גופים עם היתר רעלים של המשרד להגנת הסביבה. מתוכם כ-400 מפעלים בסיווג A והשאר B ו- C.

------------

קישורים רלוונטיים:

  1. קישור לתקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים) 2003
  2. דוגמא להיתר רעלים דרגה A (ללא התנאים, טבלת הרעלים ומסמכי הבקשה).
  3. דוגמא להיתר רעלים דרגה C (ללא התנאים, טבלת הרעלים ומסמכי הבקשה).

עמודי המדריך הבאים: