פסולת אריזות - בתי עסק
החוק להסדרת הטיפול באריזות מפרט את החובות של בתי עסק בהם מצטברת פסולת אריזות.
 • מאת: מערכת infospot
 • עודכן בתאריך: 01/1/2020

החוק מפריד בין בית עסק ליבואן/יצרן של מוצרים ארוזים ואריזות.

הגדרה של בית עסק: מקום שבמהלך העבודה או העסקים מצטברת בו פסולת אריזות.

לבית עסק אין יעדי מיחזור, אין חובת דיווח, אלא רק חובה לטפל בפסולת אריזות שמצטברת אצלו, באחת מהדרכים הבאות:

 1. או התקשרות עם "גוף מוכר" (כיום יש רק אחד בישראל - ת.מ.י.ר).
 2. או לטפל עצמאית על פי ההסדרים הנהוגים ברשות המקומית בה הוא פועל.

בית עסק מחויב להיפטר מפסולת האריזות שברשותו במסגרת החוק. מרגע שהאחראי לפינוי פסולת הגיע להסדר, השלכה של פסולת אריזות במקום שאינו מיועד לכך, כולל מיכלי פסולת כללית, הנו עבירה על החוק וצפוי לקנס.

סעיף 26 בחוק מפרט בנושא בית עסק.

מידע נוסף: 

תמצית הגדרות חשובות: אריזה, יבואן/יצרן, בית עסק...
 • אריזה: חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו, ושמתקיימים לגביו תנאים אלה:
  • הוא אינו מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר ואינו חיוני לצורך השימוש במוצר.
  • הוא אחד מאלה:
   • אריזת מכירה: אריזה שנועדה לצורכי מכירה למשתמש סופי או לצרכן, בנקודת מכירה.
   • אריזה קבוצתית: אריזה שנועדה לרכז בנקודת מכירה כמה מוצרים למכירה, שאפשר להפרידה מהמוצרים בלי להשפיע על תכונותיו של כל מוצר או על אריזת המכירה שלו, בין שהמוצרים נמכרים בנקודת המכירה למשתמש סופי או לצרכן יחד עם האריזה הקבוצתית ובין שהיא משמשת לחידוש מלאי המוצרים בנקודת המכירה.
   • אריזת הובלה: אריזה שנועדה לאפשר נשיאה או הובלה של כמה מוצרים למכירה או של אריזות קבוצתיות, כחלופה לטיפול ידני בהם ולשם מניעת גרימת נזק כתוצאה מהובלתם, והכל למעט מכולות המיועדות להובלה ביבשה, באוויר או בים.
 • אריזות מוחרגות מהחוק: החוק מגדיר אריזות עליהן החוק לא חל (סעיף 50):
  • מכל משקה.
  • אריזה של מוצר שהוא חומר מסוכן, לרבות חומר רדיואקטיבי וחומר ציטוטוקסי, אלא אם הוא מיועד לשימוש ביתי.
  • אריזה של חומר נפץ.
  • אריזה שמוחרגת מטעמים של פגיעה בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה. 
 • בית עסק: מקום שבמהלך העבודה או העסקים מצטברת בו פסולת אריזות.
 • יבואן/יצרן: יבואן או יצרן של אריזות או מוצרים ארוזים המיועדים למכירה או שיווק בישראל.

להגדרות המלאות ראה סעיף 2 לחוק

התקשרות עם "גוף מוכר":

בית עסק רשאי להתקשר עם "גוף מוכר" לאיסוף וטיפול בפסולת האריזות שמצטברת אצלו. בישראל יש כיום רק "גוף מוכר" אחד - ת.מ.י.ר - תאגיד מיחזור האריזות בישראל.
הטיפול שת.מ.י.ר מציע לבתי עסק הוא התקשרות עם קבלן איסוף מורשה (מורשה מטעם ת.מ.י.ר) שיפנה את הפסולת מבית העסק. התנאים המסחריים בין בית העסק לקבלן האיסוף נקבעים עצמאית ואינם מפוקחים במסגרת החוק.

קישור לפרטים מלאים אודות התקשרות עם הגוף המוכר - באתר ת.מ.י.ר

קישור לנוסח החוק המלא (סעיף 26)

עלויות:

עלות פינוי הפסולת שהצטברה בבית העסק אינה מפוקחת במסגרת החוק. ולכן תלויה בתנאים המסחריים שנקבעו בין בית העסק לקבלן האיסוף המורשה (מטעם ה"גוף המוכר" ת.מ.י.ר). במידה ובית העסק בוחר לפנות עצמאית את הפסולת - אז הוא נושא בהוצאות הנדרשות לכך. 

קנסות וענישה:

בהתאם לחומרת העבירה בבית העסק, ייתכן מאסר עד חצי שנה או קנסות עד כ 60 אלש"ח לתאגיד ו - 30 אלש"ח לאדם. כמו כן חלה אחריות נושאי משרה בתאגיד ויש המשך תשלום על כל יום של הפרה נמשכת (סעיפים 31-45).

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

חברה איש קשר טלפון מייל
ערנות ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
נגב אקולוגיה מאיה כהן 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים >>>

קישורים רלוונטיים:


עמודי המדריך הבאים: