דפי מידע

בדיווח מפל"ס חייבים מפעלים בהם יש אחת (או יותר) מ-74 סוגי פעילות המפורטות בתוספת השניה לחוק. בחלק מסוגי הפעילות החייבות בדיווח מוגדר ערך סף מינימלי שרק היקף פעילות גדול ממנו חייב בדיווח.
לאחר שהוברר באמצעות התוספת השניה לחוק מי חייב בדיווח, יש לגשת לעצם הכנת הדו"ח. ישנם מספר מסמכים ושלבים אחריהם יש לעקוב בכדי להשלים את הדיווח.
הכנת הדיווח השנתי הושלמה ע"י המפעל, כעת נותר רק להעבירו למשרד להגנ"ס. כיצד מעבירים את הדיווח? ואילו בדיקות הוא צפוי לעבור?
הדיווח השנתי של המפעלים בהתאם לחוק פליטות והעברות לסביבה(PRTR) מתפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנ"ס ללא תשלום. המערכת מאפשרת לפלח נתונים לפי מפעל בודד, אזור גיאוגרפי, סקטור, סוג חומר מזהם ועוד
המשרד להגנ"ס רשאי לבקש ממפעלים לדווח מידע נוסף במסגרת הדיווח השנתי. מידע זה יכול לכלול מידע כגון: מיפוי מקורות הפליטה, הנתונים עליהם התבסס החישוב, הצגת דרך החישוב ומידע נוסף שמהווה חלק מתהליך החישוב. בנוסף המשרד רשאי לבקש גם מידע שאינו מהווה חלק מתהליך החישוב – נתונים הדרושים להערכת יעילות סביבתית של מפעל – למשל היחס שבין כמויות החומרים המזהמים הנפלטים ובין היקף הפעילות.
החוקים, התקנות וההנחיות הקשורים בחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם) התשע"ב 2012
במסגרת הצטרפות ישראל ל - OECD, התחייבה המדינה להקמת מרשם פליטות - PRTR.
הבסיס למרשמי PRTR בעולם הוא פרוטוקול קייב (2003), שמבוסס על אמנה מוקדמת יותר בשם אמנת אארהוס (1998). לכ - 40 מדינות בעולם יש מרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR).
להגביר את שקיפות המידע הסביבתי בישראל, לעודד מפעלים להפחית פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת לסביבה וכן ליצור כלי מסייע לקבלת החלטות, למחקר ולקביעת מדיניות מקיימת המבוססת על צדק סביבתי
רשימת המפעלים שדיווחו ב - 2013:
רשימת המפעלים שדיווחו ב - 2012:
החוק מגדיר ליצרן וליבואן יעדי מיחזור שנתיים, חובת דיווח למשרד להגנ"ס, חובת פרסום הוראות לטיפול סביבתי בציוד הנמכר, חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר לביצוע ההוראות ועוד.
החוק מגדיר למשווק חובת שירות החזרת מוצר, שילוט ואחסון הפסולת ורישום הציוד הנמכר, כמו גם חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר לפינוי הפסולת ועוד
החוק מגדיר לרשות המקומית, חובת איסוף פסולת והפרדתה, חובת פרסום מידע לציבור, חובת התקשרות עם גוף יישום מוכר לביצוע ההוראות ועוד
החוק ומסמכי הנחיות נוספים מגדירים את תהליך ההכרה בגופי יישום מוכרים, חובותיו ועוד
החוק מגדיר את דרישות הדיווח, התשתיות והוראות ההפעלה ממפעיל מרכז פסולת או מיתקן טיפול בפסולת
מחזיק בפסולת אלקטרונית שאינה מהמגזר הביתי: עסק המחזיק ציוד וסוללות בכמות שהיא מעבר לסביר למגזר הביתי או ציוד שלא מתאים לשימוש ביתי
החוקים, התקנות והמסמכים המשלימים לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות
החוק להסדרת הטיפול באריזות מפרט את החובות של יצרני ויבואני מוצרים ארוזים ואריזות
החוק להסדרת הטיפול באריזות מפרט את החובות של בתי עסק בהם מצטברת פסולת אריזות.
...טוען נתונים...