וובינר טיפול בשפכי תעשייה ופסולת מסוכנת נוזלית

המשרד להגנת הסביבה בשיתוף עם חברת DHV יקיים וובינר מקצועי בנושא התייעלות במשאבים בשפכי תעשייה ופסולת נוזלית מסוכנת.

הוובינר יתקיים בין השעות 15:00 - 16:30

לו"ז מעודכן וקישור ל- WEBEX יישלחו בסמוך למפגש המתוכנן.

תאריך: 18/03/2021
שעה: 15:00
מקום: ZOOM, המרכז להתייעלות במשאבים