וועידת כלכלה מעגלית בישראל

וועידת ההשקה של הפלטפורמה הישראלית לכלכלה מעגלית מפגישה על במה אחת מובילי דעה מעולמות התעשייה, הטכנולוגיה, הפיננסים, המשפט והסביבה. הוועידה תיערך בנוכחות נציגי משרד הכלכלה והתעשייה, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, נציגים בכירים מהאקדמיה, ונציגת הפלטפורמה לכלכלה מעגלית של האיחוד האירופאי.

המפגש והדיונים בין מגוון מחזיקי העניין בכלכלה מעגלית בישראל בנוכחות נציגים בינ"ל, מהווה אבן דרך חשובה בקידום המעבר של מדינת ישראל לעבר כלכלה מעגלית.

בוועידה נדון באתגרים ובחשיבות הקידום של כלכלה מעגלית מההיבטים הבאים: קביעה ויישום מדיניות לאומית ובינ"ל, אסטרטגיות חדשות לניהול משאבים, מעבר למודלים עסקיים חדשים ופיתוח טכנולוגיות ברוח החדשנות הישראלית.

תאריך: 19/02/2020
שעה: 08:30
מקום: מלון סטאי , רח' דוד רזיאל 22, ת"א