קורס הכשרת מנהלי EHS איכות הסביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית - של המוסד לבטיחות ולגיהות

המוסד לבטיחות ולגיהות מזמין אתכם להשתתף בקורס הכשרת מנהלי EHS איכות הסביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית.

קורס מנהלי EHS איכות הסביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית של המוסד לבטיחות ולגיהות הינו קורס ייחודי, ראשון מסוגו, המשלב את תחומי איכות הסביבה השונים, לרבות סוגיות משפטיות והיבטי אכיפה ייחודיים, עם סוגיות מקצועיות רלוונטיות בתחומי הבטיחות בעבודה והבריאות התעסוקתית, מתוך כוונה להקנות כלים, ידע ומומחיות אינטגרטיביים בשני תחומים משיקים אלה, בדגש יישומי למנהלים בכירים בארגונים בכלל ולמנהלי EHS בפרט. 

הקורס מיועד: להכשרת מנהלי איכות סביבה, ממוני בטיחות, אחראי רעלים, עובדי רשויות מקומיות, מנהלי אחזקה ותפעול למילוי תפקיד מנהל איכות סביבה. הקורס יקנה ידע ומומחיות במפעלים, חברות תשתית, פרויקטים, מהנדסי סביבה, ומפקחים סביבתיים של תאגידים ורשויות מקומיות וכן יהווה מקור חיוני להשלמת ידע לעובדים הממלאים כיום תפקידים אלה, במערכי הבריאות, הסביבה והבטיחות בעבודה.

היקף הקורס: 10 ימי לימוד המתקיימים במתכונת של יום בשבוע (80 שעות). הקורס מבוסס על יום לימודים מלא ומחייב נוכחות מלאה.

שיטת הלימוד: הרצאות, דיונים, תרגילים, סרטונים מקצועיים, סיור לימודי.

תעודת גמר: מסיימי הקורס יעמדו במבחן גמר ויקבלו תעודת סיום מנהלי EHS מטעם המוסד לבטיחות ולגיהות. 

בתוכנית:

  • רגולציה וחקיקה סביבתית, הערכות לחקירה במשטרה הירוקה, אחריות פלילית של נושא משרה, עיצומים כספיים, ניהול תיק פלילי בבית המשפט, מבדקי אכיפה ותוכניות ציות. 
  • ניהול סיכונים בעבודה, ניהול מצבי חרום, תחקור, למידה ושיפור. 
  • תפקיד מנהל בטיחות, בריאות תעסוקתית ואיכות הסביבה בחברה בראיה אינטגרטיבית.
  • נושאים סביבתיים: שינויי אקלים ואנרגיה, התייעלות במשאבים, אמנות בן לאומיות ומגמות גלובליות. זיהום מים ונחלים, זהום אוויר, זהום קרקעות ושיקום קרקעות, טיפול בפסולת ומיחזור, חומרים מסוכנים, רעש, מפגעי ריח, קרינה, תאגידי מים וביוב וטיפול בשפכים. 
  • רשויות מקומיות ורישוי עסקים, התמודדות עם אירועים סביבתיים חריגים בפן התקשורתי והציבורי מגמות לעתיד. 

הטבה למנויים בתשלום של אתר infospot - 500 ש"ח הנחה ל-5 הנרשמים הראשונים. 

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן

תאריך: 17/10/2023
שעה: 08:30
מקום: אלי ויזל 2, המכללה למינהל , ראשון לציון