קורס ניהול איכות הסביבה בתעשייה

איגוד ערים נפת אשקלון ואיגוד הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה בהתאחדות התעשיינים מזמינים אתכם להשתתף במחזור התשיעי של קורס ניהול איכות הסביבה בתעשייה – קורס מקצועי למנהלי קיימות, איכות הסביבה, תפעול, אבטחת איכות, ESG, בטיחות שמטרתו מתן כלים וראיה רחבה להתמודדות עם ניהול סוגיות סביבתיות בממשקים תעשייתיים, תוך התבססות על כלים פרקטיים ואקדמאיים ומגמות ורגולציה עדכניות בתחום. 

בין המרצים: מנהלים בכירים במשרדי הממשלה, רשויות, איגוד ערים, התעשייה וגופים המובילים במשק

הקורס מיועד: למנהלי קיימות, איכות הסביבה, תפעול, אבטחת איכות, בטיחות, אחריות תאגידית ועוד ונועדה לתת ראיה רחבה להתמודדות עם ניהול סוגיות סביבתיות בממשקים תעשייתיים, תוך התבססות על מגמות ורגולציה עדכניות וכלים פרקטיים ואקדמאיים בתחום.

היקף הקורס: כ-50 שעות אקדמאיות.

תעודה: למשתתפים בקורס תחולק תעודת סיום מטעם המכללה לניהול בתעשייה בהתאחדות התעשיינים. 

בין הנושאים שלהם יינתן דגש במסגרת הקורס: מדיניות ורגולציה לעידוד פיתוח בר קיימא ומעבר למשק דל פחמן, הליכי רישוי כולל רישוי משולב, שפכים תעשייתיים, ניהול חומרים מסוכנים כולל היערכות לרעידת אדמה וסייבר, איכות אוויר כולל היתרי פליטה, מניעת זיהום קרקע ומי תהום, ניהול פסולת, התייעלות וכלכלה מעגלית, אחריות תאגידית ועוד.

תינתן הנחה בדמי רישום של 5% למנויים בתשלום של אתר infospot

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן

תאריך: 08/05/2024
שעה: 13:00
מקום: איגוד ערים נפת - אשקלון