אירועים לכל האירועים >

יום שני, 12 אוקטובר, 2020
האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה מזמינה אתכם לוועידה השנתית 2020
יום שלישי, 13 אוקטובר, 2020 | 9:30
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת תקיים דיון בנושא: ישום חוק השקיות, קביעת יעדי צמצום השימוש בשקיות והרחבת תחולת החוק
יום שני, 19 אוקטובר, 2020 | 9:30
התאחדות התעשיינים בישראל מזמינה אתכם ליום עיון מקוון שיעסוק בממשקים בין תקשורת וסביבה, במטרה לחשוף את חשיבות הניהול התקשורתי של נושאי סביבה, הן בשעת משברים ומצבי חירום, והן סביב הצבת יעדים והגברת שקיפות מול הציבור ברמה השוטפת, ואת היתרונות של ניהול תקשורתי של נושאים אלה באופן מקצועי.
יום שני, 26 אוקטובר, 2020 | 14:00
בהתאחדות התעשיינים בישראל יתקיים דיון בנושא: היערכות התעשייה להשפעות משבר האקלים
יום שלישי, 3 נובמבר, 2020 | 8:00
שחר הנדסת בטיחות מזמין אותך להשתתף בקורס "אחראי רעלים" באישור מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
יום רביעי, 4 נובמבר, 2020 | 12:30
בטכניון תתקיים הרצאה בנושא:שיקום מערכות אספקת מים מזיהום קדמיום.
יום רביעי, 9 דצמבר, 2020 | 13:00
איגוד המהנדסים מזמין אותך להשתתף בקורס ההכשרה המקצועית תכנון מתקנים לטיפול בשפכים: מט"שים
...טוען נתונים...