אולפקטומטר - Olfactometer (ריח)
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/7/2014

אולפקטומטר - Olfactometer: מכשיר שמוהל דגימת אוויר ריחני עם אוויר נקי ביחס ידוע. האוויר המהול מועבר לבדיקה של צוות מריחים שמגדירים את רמת הריח.

בישראל יש מעבדה אולפקטומטרית של המשרד להגנ"ס בשיתוף עם משרד החקלאות.

----

קישורים רלוונטיים:

  1. עמוד מידע בעניין המעבדה האולפקטומטרית באתר המשרד להגנ"ס
  2. מידע נוסף על מפגעי ריח | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
איירלאב - בדיקות אוויר אהוד רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
המבדקה הכימית דניאלה קורי 072-3281212 ctlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>