אולפקטומטר - Olfactometer (ריח)
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/7/2014

אולפקטומטר - Olfactometer: מכשיר שמוהל דגימת אוויר ריחני עם אוויר נקי ביחס ידוע. האוויר המהול מועבר לבדיקה של צוות מריחים שמגדירים את רמת הריח.

בישראל יש מעבדה אולפקטומטרית של המשרד להגנ"ס בשיתוף עם משרד החקלאות.

----

קישורים רלוונטיים:

  1. עמוד מידע בעניין המעבדה האולפקטומטרית באתר המשרד להגנ"ס
  2. מידע נוסף על מפגעי ריח | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: