אסדרה סביבתית משולבת (אינטגרטיבית) - Integrated Pollution and Prevention Control - IPPC
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/3/2014

אסדרה סביבתית משולבת (אינטגרטיבית) - Integrated Pollution and Prevention Control - IPPC: האסדרה מאגדת יחד את הטיפול בהיבטים הסביבתיים עליהם המשרד להגנ"ס אחראי מול מפעלים - לתהליך רישוי מאוחד יסודי ומקיף שנערך אחת לכמה שנים בשיתוף עם המפעל ומחייב יישום של הטכניקה המיטבית הזמינה. זאת במקום השיטה שהייתה נהוגה עד היום, בה כל היבט סביבתי (שפכים, זיהום אוויר, קרינה, ריח וכו'..) מטופל בנפרד, ע"י גורמים שונים, במועדים שונים, בשיטות שונות וללא קשר בינהם. 

אסדרה זו מיועדת למפעלים בעלי פוטנציאל זיהום סביבתי גבוה ומקורה באיחוד האירופי המיישם את השיטה כבר מספר שנים.
 
------------------
קישורים רלוונטיים
  1. קישור לעמוד בנושא באתר האיחוד האירופי
  2. קישור לעמוד בנושא באתר המשרד להגנ"ס
  3. מידע נוסף על רישוי סביבתי משולב | infospot