הקרן לשמירה על שטחים פתוחים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 12/1/2014

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים: הקרן הוקמה בשנת 2009 והיא מופעלת וממומנת על ידי רשות מקרקעי ישראל (לשעבר מנהל מקרקעי ישראל) במטרה לסייע במימון פעולות לשמירה, פיתוח הסביבתי וטיפוח של השטחים הפתוחים שמחוץ לשטחים העירוניים הבנויים, לרבות שטחים פתוחים שיש להם חשיבות לשמירה על המגוון הביולוגי והמערכות האקולוגיות בישראל, פארקים ואזורי נופש ופנאי.

--------------------

קישורים רלוונטיים:

----------------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
צחי עין גל 072-3712251 ecommun@infospot.co.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 eranut@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>