יחידת ריח – Odor unit
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

יחידת ריח: ריכוז החומר/החומרים בעלי הריח הנמוך ביותר הניתן לגילוי ע"י 50% מצוות המריחים המשתתפים בבדיקה של מפגע ריח.

ההגדרה רלוונטית לנושא מפגע ריח, בדגש על אופן הערכת מפגע ריח ע"י צוות מריחים. ההגדרה הנ"ל מופיעה בסעיפים 4.6 ו - 5.3 תחת "נוהל להגדרת מפגעי ריח" שב"מדריך לטיפול במפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה.

----

קישורים רלוונטיים:

מידע נוסף על מפגעי ריח | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: