טון הדוני | Hedonic tone
  • מאת: מערכת Infospot
  • פורסם בתאריך: 17/8/2014

טון הדוני - Hedonic tone: רמת הנעימות של הריח שמשתנה מנעים (4+), לבלתי נעים (4-). מושג זה שונה מעוצמה, המתארת את חוזק הריח.

המונח רלוונטי לנושא מפגע ריח, בדגש על אופן הערכת מפגע ריח ע"י צוות מריחים. התייחסות למונח הנ"ל מופיעה ב:

  1. ב"הנחיות לביצוע בדיקות ריח בשטח", תחת נוהל "ביצוע בדיקת ריח בשטח באמצעות צוות מריחים" שב"מדריך לטיפול במפגעי ריח" של המשרד לאיכות הסביבה.
  2. בסעיף 4.4 ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" שב"מדריך לטיפול במפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה.

---

קישורים רלוונטיים:

מידע נוסף על מפגעי ריח | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: