טיפול (PRTR)
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 23/1/2014

טיפול: המושג משמש בחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה -חובות דיווח ומרשם) התשע"ב-2012.

לשון החוק, סעיף 2: " פינוי של חומר או חפץ מהמפעל על מנת לעשות בו שימוש או להכינו לשימוש, לרבות טיהור, השבה, מיחזור או הפקת אנרגיה, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן שלבי ביניים בתהליך כאמור; "

---------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אלקטרונית:

חברה איש קשר טלפון מייל
אקומיוניטי
(גוף יישום מוכר)
אלון הוניגמן 054-7796270 alonh@ecommunity-erp.co.il
מ.א.י
(גוף יישום מוכר)
אמנון שחרור 077-2188446 Office@mai.org.il
ערנות
(מלווה ביישום החוק)
ערן בושארי 072-3713040 shelley@eranut.co.il
לאינדקס הספקים>>