מקור פליטה - Emissoin Source (זיהום אוויר)
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 01/6/2021

מקור פליטה - Emissoin Source: המושג תקף במספר תחומים, אך כאן מתייחס באופן ספציפי לתחום זיהום אוויר. ההגדרה להלן לקוחה מחוק אוויר נקי, התשס"ח - 2008, סעיף 2:

מיתקן או מערך מיתקנים, נייח או נייד, לרבות מכונה, מכשיר או חפץ, וכן מקום, שנפלטים מהם מזהמים לאוויר או הגורמים או העלולים לגרום לפליטת מזהמים לאוויר, עקב פעולה או תהליך המתבצעים בהם או באמצעותם, לרבות כל פעולה או תהליך נלווים שיש להם או שעלולה להיות להם השפעה על פליטת מזהמים, ולמעט אם זיהום האוויר הנגרם או עלול להיגרם מהם זניח.

--------------------

קישורים רלוונטיים

מידע נוסף על זיהום אוויר | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

תגיות: זיהום אוויר , היתר פליטה , חוק אוויר נקי ,