פליטות מוקדיות - פליטות בלתי מוקדיות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/6/2021

פליטות מוקדיות - פליטות בלתי מוקדיות:

פליטות מוקדיות: (Stack Emissions, Channeled Realeses) פליטות לסביבה שמתועלות דרך צינור בר דיגום, כגון ארובה, סקרבר, פילטר שקים או צנרת שפכים, ללא קשר לחתך או צורת הצינור. [מתוך מסמך הוראות ראשיות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה (PRTR)]

פליטות בלתי מוקדיות: (Fugitive Emissions, Diffuse Emissions) פליטות שאינן מוקדיות, כגון פליטות הנגרמות ממגע ישיר בין חומרים נדיפים או חומר חלקיקי לסביבה. יכולות להיות תוצאה של תכנון המתקן ורכיביו, תנאי הפעלה (רכיבי ציוד ומתקנים, מגדלי קירור), אחסון (כגון מיכלים, חביות, צוברים, מערומים, סילואים, בריכות ונשמים), פריקת וטעינת חומרים, שינוע בדרכים לא סלולות בתוך שטח המפעל ושריפה פתוחה כגון בלפיד. יכולות להגיע ממקורות נקודתיים, מקורות שטח, או מקורות בעלי נפח. [מתוך מסמך הוראות ראשיות לקביעת שיטת חישוב מיטבית לפליטות והעברות לסביבה (PRTR)]

שני המושגים רלוונטיים גם לפליטות לאוויר בהקשר של זיהום אוויר, וגם בהקשר של שפכים ונושאים נוספים.

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

תגיות: מפל"ס , PRTR , זיהום אוויר , היתר פליטה , שפכים ,