פרוטוקול קייב
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 01/1/2023

פרוטוקול קייב: בפגישה של ועידת אארהוס של ה UNECE, שהתקיימה בקייב בשנת 2003, אומץ פרוטוקול קייב. הפרוטקול קיבל תוקף משפטי רק בשנת 2009. נכון לסוף שנת 2012, אישררו את הפרוטוקול 30 מדינות, בינהן ישראל. פרוטוקול קייב הוא הכלי הבינלאומי הראשון המחייב משפטית בנושא מרשם פליטות מזהמים והעברות (PRTR). מטרת הפרוטוקול "להגביר את נגישות הציבור למידע באמצעות הקמה של מרשמים ארציים של פליטות והעברות לסביבה (PRTR)." הפרוטוקול מטיל על חברות פרטיות לדווח מדי שנה לממשלותיהם הלאומיות על הפליטות וההעברות לסביבה של מזהמים.

הפרוטוקול אושרר בישראל בשנת 2012. קישור להחלטת ממשלה בנושא.

היישום של פרוטוקול קייב בישראל הוא חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה -חובות דיווח ומרשם) התשע"ב-2012

למידע נוסף אודות פרוטוקול קייב באתר infospot

------------------

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: