רעש התקפי - רעש מתמשך
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 05/11/2014

רעש התקפי - רעש מתמשך:

רעש התקפי: רעש הנמשך פחות משניה אחת שבזמן מדידתו קיים הפרש העולה על (20dB (L או (20dB (C בין קריאת מד-הרעש כשהוא מכוון למצב "SLOW"  לבין קריאת מד-הרעש כשהוא מכוון למצב  "PEAK". רעש כאמור יימדד ב-dB(L) במד-רעש מכוייל המכוון למצב "PEAK".

רעש מתמשך: רעש שמפלסו קבוע או משתנה, הנמשך ברציפות יותר משניה אחת ונמדד ביחידות דציבל [(dB (A]. בעזרת מד רעש מכוייל המכוון למצב Leq, ומשך המדידה 30 שניות לפחות, או כמשך הרעש, אם הרעש נמשך פחות מ-30 שניות.

שני המושגים רלוונטיים לרעש תעסוקתי בלבד ומופיעים בסעיף 1 לתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד - 1984.

------------

מידע נוסף על רעש | infospot