צו ההתגוננות האזרחית (הכרזה על חמרים מסוכנים), התשנ"ה-1995
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 21/2/1995

להורדת נוסח הצו כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

-------------------------------- נוסח הצו ------------------------------------

צו ההתגוננות האזרחית (הכרזה על חמרים מסוכנים), התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22א לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן - החוק), אני

מצווה לאמור:

1.הגדרה

בצו זה, "רשימת החמרים" - רשימת החמרים המסוכנים שפרסם מרכז המידע הארצי

לחמרים מסוכנים במפקדת ראש הג"א, המופיעה בתוספת. 

2.אכרזה על חומר מסוכן

כל חומר מן החמרים המפורטים ברשימת החמרים, בכמות הנקובה בה לצד שמו או בכמות העולה עליה, מוכרז בזה חומר מסוכן לענין החוק.

3.ביטול

צו ההתגוננות האזרחית (הכרזה על חמרים רעילים), התשנ"ב-1991 - בטל.

תוספת

(תיקונים: התשנ"ז, התשס"א)

***התוספת הושמטה

 

י"ב בשבט התשנ"ה (15 בינואר 1995) יצחק רבין

שר הבטחון

---------סיום נוסח הצו-------------

 

פרסומים נוספים של הצו - להורדה כקובץ

  1.  רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 5665, התשנ"ה - 21.2.1995, עמ' 889.
  2.  נוסח הצו כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה .
  3.  נוסח הצו בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot).

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

  1.  קובץ תקנות 5787, התשנ"ז (10.10.1996), עמ' 26.
  2.  קובץ תקנות 6072, התשס"א (24.12.2000), עמ' 198. 
  3.  קובץ תקנות 6353, התשס"ה (20.12.2004), עמ' 222. 
תוכן עניינים