צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת רעש), התשס - 2000
  • מאת:
  • פורסם בתאריך: 04/9/2000

להורדת נוסח הצו כקובץ

רשימת התיקונים המשולבים בנוסח זה

--------------------------------- נוסח הצו ----------------------------------

צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - מניעת רעש), התש"ס - 2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 228(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב 1982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1.קביעת עבירות של ברירת משפט

עבירה שנקבעה עבירת קנס בצו סדר הדין הפלילי (עבירת קנס - מניעת רעש), התש"ס 2000, נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט.

2.תחילה

תחילתו של צו זה ביום תחילתו של צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש),

 

התש"ס 2000.

ד' באלול התש"ס (4 בספטמבר 2000)

יוסף ביילין

שר המשפטים

-----------סיום נוסח הצו-------------

 

פרסומים נוספים של הצו - להורדה כקובץ

  1.  רשומות, משרד המשפטים, קובץ תקנות 6055, התש"ס, 12.9.2000 , עמ' 882.
  2.  נוסח הצו כפי שהוא מפורסם במשרד להגנת הסביבה.
  3.  נוסח הצו בגרסת PDF (עריכה ע"י infospot )  

 

תיקונים המשולבים במסמך זה

להלן פירוט + קישור לנוסח התיקונים לחוק המשולבים במסמך זה.
בכל סעיף בו משולב תיקון, מופיעה הערת שוליים תואמת בראש הסעיף.

***אין תיקונים למסמך זה.

תוכן עניינים