חקיקה

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993
תקנות החמרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חמרים מסוכנים), התשנ"ד-1994
תקנות החמרים המסוכנים (סיווג ופטור), התשנ״ו- 1996
צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997
תקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשס״ג-2003
תקנות החומרים המסוכנים (יישום פרוטוקול מונטריאול בענין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון), התשס"ד-2004
חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 
תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים), התשנ"ב-1991
תקנות ההתגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומרים מסוכנים), התשע"ד 2014
צו ההתגוננות האזרחית (הכרזה על חמרים מסוכנים), התשנ"ה-1995
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998
תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999
תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009
חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992
חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961
תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת), התש"ן-1990
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992
תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד–1984
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979
...טוען נתונים...
מסמכי חקיקה

בעמוד זה מוצגים החוקים והתקנות העיקריים בתחום איכות הסביבה, בעריכה ידידותית למשתמש.

מסמכי חקיקה נוספים, ניתן למצוא בספריית המסמכים.

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה:

info@infospot.co.il