איזה חברה תפקח מטעם המשרד להגנ"ס על הרישוי הסביבתי המשולב?
פורסמו תוצאות המכרז לבחירת חברת ייעוץ שתסייע למשרד להגנת הסביבה לתכנן, לבדוק ולפקח על מפעלי תעשיה במסגרת רישוי סביבתי משולב
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 03/1/2016

לפני למעלה משנה, דיווחנו כי המשרד להגנת הסביבה פרסם מכרז לבחירת חברת ייעוץ שתסייע בריכוז העבודה בנושא של רישוי סביבתי משולב למפעלי תעשיה. התשובה התעכבה במשך זמן רב, אך כעת אנו מדווחים כי נבחרה חברה זוכה, DHV, שמילאה תפקיד דומה עבור המשרד בעקבות זכייה במכרז קודם לפני מספר שנים ולכן בעצם ממשיכה את תפקידה.

על פי מסמכי המכרז, החברה הזוכה תהיה אחראית לבדיקת הבקשות לרישוי סביבתי משולב (המכיל בתוכו את היתר הפליטה לאוויר), כולל ביצוע סיורים במפעלים, בדיקת הטכניקה המיטבית הזמינה BAT, המלצה לתנאים מקצועיים שיינתנו למפעל באמצעות היתר פליטה, רישיון עסק או הוראות אישיות, כתיבת חוות דעת להערות שיינתנו על ידי הציבור או גורמים מקצועיים ועוד.

בנוסף לכך, החברה הזוכה תסייע גם בבקרה אחר ביצוע דרישות המשרד שנקבעו במסגרת הרישוי הסביבתי ובכלל זה מעקב אחר מילוי הדרישות תוך ביקורים וסיורים במפעלים, דו"חות תקופתיים ועוד.

משך ההתקשרות הנוכחי מתוכנן לשנה עם אופציה להארכה של עד 5 שנים. בנוסף, במכרז זה דרש המשרד בלעדיות מהחברה הזוכה, כך שבנושאים אלה הזוכה תעבוד איתו ולא עם התעשיה, על מנת למנוע ניגוד עניינים.

עומר תמיר, מנכ"ל חברת אקוטריידרס, המתמחה בתחום, מוסיף: "מניסיוננו בליווי חברות רבות לצורך עמידה בדרישות המחוקק בנושאי איכות הסביבה, תקנות האסדרה המשולבת יחולו על מפעלים רבים אשר אינם עומדים נכון להיום בכל הדרישות הקפדניות של האסדרה. מצב זה עלול לגרום להפיכת מפעלים רבים בזמן קצר מאוד לעבריינים הנתונים לעונשים על פי החוק, קנסות גבוהים וכדומה. לכן מומלץ להיערך מבעוד מועד ולנצל את תקופת החסד הקרובה להסדרת העמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה, הן הקיימות ובמקומות מסויימים אף העתידות לבוא."

על מי חל הרישוי הסביבתי המשולב?

אסדרה משולבת החלה להיות מיושמת בישראל בשנת 2011, היא מיועדת למפעלים בעלי פוטנציאל השפעה סביבתית גבוהה. התהליך של אסדרה סביבתית דומה לתהליך של קבלת היתר פליטה לאוויר, המעוגן בחוק אוויר נקי, ומבוסס על אותם עקרונות, אלא שאינו מעוגן בחקיקה דומה - היות וטרם השלימו את תהליכי החקיקה הרלוונטיים. לכן, כיום, את הבקשה לאסדרה משולבת המפעל מגיש יחד עם בקשה להיתר פליטה לאוויר. לאחר מכן, התנאים לעניין אוויר מופיעים בהיתר פליטה עצמו והתנאים בשאר התחומים הסביבתיים, מופיעים כחלק מהתנאים הסביבתיים לרישיון העסק.

לאחרונה דיווחנו על פרסום תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב העתיד להסדיר את המעמד החוקי של רישוי זה. בתזכיר החוק צוין כי הוא יחול על כ 250 מפעלים בעלי השפעה סביבתית גבוהה. בנוסף לכך, מצוין כי החוק יחול, במתכונת מצומצמת, גם על כ 3,500 מפעלים בעלי השפעה סביבתית בינונית.

איזה חברה פרטית בודקת את רישיון העסק והיתר הרעלים?

לפני מספר חודשים, דיווחנו כי 2 חברות נבחרו על ידי המשרד להגנ"ס, במכרז אחר, לביצוע ביקורות לצורך אישור בקשות לרישיון עסק והיתר רעלים.

--------

קישורים רלוונטיים:

  1. איזו חברה פרטית תבדוק ותפקח אחר בקשות הרישוי הסביבתי של המפעלים? 20.10.2014
  2. איזו חברה פרטית תבדוק את רישיון העסק והיתר הרעלים? 26.04.2015
  3. מנכ"ל חדש לחברת DHV, ידיעה 26.04.2015
  4. רעידת אדמה חקיקתית: תזכיר חוק רישוי סביבתי משולב פורסם, 10.09.2015
  5. הבעיות בתזכיר חוק רישוי סביבתי משולב, 01.12.2015
  6. רישוי סביבתי – עמוד ראשי, infospot