אישור מנהל רוחבי ל- 2 מתקנים נוספים
חברת מיש וחברת דלקסן קיבלו אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת. עם קבלת האישור ניתן לשלוח אליהן פסולת המכילה חומרים מסוכנים ללא צורך באישור המשרד להגנת הסביבה עבור כל משלוח
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 28/1/2016

בהמשך לדיווח שלנו על אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת שניתן לחברת שרותי אקולוגיה וגופים נוספים, כעת חברת "מיש שיווק וסחר" בע"מ מאשדוד וחברת "דלקסן מחזור בע"מ" שבלוד, מצטרפות למספר גופים נוספים שקיבלו לאחרונה אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת.

המשרד להגנת הסביבה החליט לאחרונה להעניק אישורי מנהל רוחביים לטיפול בפסולת מסוכנת לגופים נוספים מלבד לחברה לשירותי איכות הסביבה ברמת חובב, לה אישור מנהל רוחבי המעוגן בחקיקה. ההחלטה התקבלה כחלק מרפורמה רחבה יותר שמבצע המשרד במדיניות פסולת מסוכנת, ומטרתה לעודד יישום של טיפולים סביבתיים יותר לפסולת מסוכנת, כגון מיחזור, העדיפים על השריפה או ההטמנה המבוצעות ברמת חובב במסגרת החברה לשירותי איכות הסביבה ואקוסול.

תנאים להעברת פסולת מסוכנת לחברות עם אישור מנהל רוחבי

האישורים הרוחביים שניתנו מאפשרים לשלוח לאותן חברות פסולת המכילה חומרים מסוכנים ללא צורך באישור המשרד להגנת הסביבה עבור כל משלוח. המשרד להגנת הסביבה ‏מאשר ‏העברת ‏פסולת ‏חומרים מסוכנים לחברות אלו ‏בהתאם לתנאים המפורטים באישורים הרוחביים הספציפיים.

בנוסף, קיימים תנאים התקפים לכל מפעל המקבל אישור מנהל רוחבי. למשל, שיצרן הפסולת ישמור את החשבוניות המעידות על קבלת הפסולת ואת הסכמת החברה לטפל בה, שמובילי הפסולת יהיו בעלי היתר רעלים ועוד, כפי שמפורט במסמך אישור המנהל.

האישור הרוחבי של דלקסן תקף עד לסוף יולי 2016 והאישור של חברת מיש תקף לשנה, עד סיום שנת 2016.

------------

מסמכים רלוונטים

אישור מנהל רוחבי של מיש [pdf]

אישור מנהל רוחבי של דלקסן [pdf]

קישורים רלוונטיים

  1. אישור מנהל רוחבי לעלה שירותי אקולוגיה, 18.10.2015
  2. הרפורמה בפסולת מסוכנת, 25.05.2015
  3. רשימת מתקנים עם אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת | infospot
  4. פסולת מסוכנת | infospot

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: