בקרוב, ערכי סף חדשים לזיהום אוויר בישראל
המשרד להגנ"ס מעוניין להחמיר את ערכי איכות האוויר, המהווים ערכי סף לפליטות מזהמים לאוויר. פורסמה טיוטת ההצעה להערות הציבור, 6 מזהמים על הכוונת
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 24/12/2015

ערכי איכות אוויר חדשים עתידים להיכנס לתוקף ב 1 במרס 2016. פורסמה טיוטת הערכים החדשים להערות הציבור עד ל- 11/01/2016 לדוא"ל AvirTzibur@sviva.gov.il.

מה הם ערכי איכות אוויר? וכיצד הם משפיעים על המגזרים השונים?

ערכי איכות האוויר נחלקים ל 4 קבוצות המגדירות את רמת הסף המותרת של חומרים מזהמים באוויר. הקבוצות השונות משמשות להוצאת צווי הכרזה על אזורים נפגעי זיהום אוויר, מתן היתר פליטה למפעלים, זיהוי אירועי זיהום אוויר חריג ועוד. הערכים מוגדרים בחוק אוויר נקי והתקנות הנלוות אליו. להלן תרשים המתאר את קבוצות ערכי איכות האוויר:


*לחץ להגדלה

החשיבות של ערכי איכות אוויר עצומה בכל הנוגע לפליטות לאוויר. לפי ערכים אלה, המשרד להגנ"ס קובע מכסות פליטה בהיתרי הפליטה למפעלים וליצרני החשמל (חח"י והפרטיים), משקלל ומתווה מדיניות לפליטות מתחבורה ומקורות פליטה נוספים ועוד.

כיצד קובעים את ערכי איכות האוויר?

הגורם המוביל לגיבוש ערכי איכות אוויר הוא כמובן המשרד להגנ"ס המבצע את העבודה הראשונית לגיבוש ההמלצה באמצעות סקרי ספרות של מדינות רלוונטיות בעולם, תמונת מצב של המזהם בישראל, חיזוי של הריכוזים הסביבתיים של המזהם ועוד.

ככלל, המשרד להגנת הסביבה מאמץ את ערכי איכות האוויר של המדינות המערביות או ארגון הבריאות העולמי [WHO] אשר נקבעים על בסיס הסיכון שלהם לבריאות האדם. כדוגמא, מקדם הסיכון הנהוג בעולם המערבי (ולכן גם בישראל) לערכי יעד לחומרים מסרטנים הוא 1:100,000, כלומר, חשיפה נשימתית לכל החיים לערך היעד של מזהם מסרטן יביא לתוספת תחלואה של 1 ל 100,000 איש.

לפני מספר חודשים ראיינו בכיר מארגון הבריאות העולמי בנוגע לאופן גיבוש ערכי איכות האוויר, מהם נגזרים ערכי איכות האוויר של המדינות השונות.

כחלק מתהליך גיבוש ערכי איכות אוויר, המשרד להגנ"ס מתייעץ עם גורמים נוספים (אך לא מחויב לקבל את דעתם או הערותיהם). גם בתהליך הנוכחי של גיבוש ההמלצות, שותפו גורמים שונים ובינהם:

 1. התאחדות התעשיינים
 2. חברת חשמל
 3. אדם טבע ודין
 4. השלטון המקומי ואיגודי ערים
 5. משרד הבריאות, משרד התחבורה ומשרד הכלכלה

תמצית הערות הגורמים השונים מופיע בסיום מסמך ההסבר המצורף.

מדוע מעדכנים כעת את ערכי איכות האוויר?

ערכי איכות אוויר נכנסו לתוקף בשנת 2011 באמצעות תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), התשע"א – 2011. עדכון של תקנות אלה מ - 2013 קובע כי ביום 1 במרס 2016 יפקע תוקפם של ערכי הסביבה של 6 מזהמים (מתוך 28), ולכן יש לעדכן את התקנות עתה. להלן רשימת המזהמים שיעודכנו עתה:


*לחץ להגדלה

עדכון ערכי יעד

התוכנית המקורית הייתה לעדכן רק את ערכי הסביבה שתוקפם יפקע במרס 2016, אך, לדברי המשרד להגנ"ס, במסגרת איסוף המידע לבחינה של ערכי הסביבה של מזהמים אלו נמצא שהצטבר מידע חדש על ההשפעות הבריאותיות של המזהמים - טריכלורואתילן, פורמאלדהיד, 1, 3 בוטאדיאן וכספית, וכי יש לבחון את עדכונם של ערכי היעד לאותם המזהמים.

בתיקון מוצע לעדכן את ערכי היעד הבאים: 


*לחץ להגדלה

מניתוח הערכים לעיל, נראה כי ערכי היעד החדשים לטריכלורואתילן וכספית מחמירים בסדר גודל, פי 10(!) מהערכים הקיימים כיום. מנגד, ערך היעד המוצע למזהם 1, 3 בוטאדיאן הולך בכיוון ההפוך ומקל בסדר גודל.

עדכון ערכי סביבה

בתיקון מוצע לעדכן את ערכי הסביבה למזהמים- טריכלורואתילן, פורמאלדהיד, בנזן וקדמיום ולקבוע ערכי סביבה למזהמים- 1, 3 בוטאדיאן וכספית להם עד כה לא נקבעו ערכי סביבה.


*לחץ להגדלה

בערכי הסביבה אנו רואים החמרה פי 500 (!) בטריכלורואתילן והחמרה פי 13 בפורמאלדהיד.

תגובות הגורמים השונים:

בתגובת התאחדות התעשיינים לתיקון שהוצע, הובעה מורת רוח מפעולות פזיזות של המשרד להגנ"ס: "התהליך המזורז, לדעתנו (התאחדות התעשיינים), ללא מספיק נתונים משלימים, וללא דוגמאות ייחוס מהעולם בחלק מהמקרים, עלול להביא לערכים בלתי ישימיים שרק יפגעו בהמשך פיתוח כלכלי. התאחדות התעשיינים מתנגדת באופן עקרוני ל"המצאות ישראליות", קביעת ערכים מחמירים למדינת ישראל ביחס לקיים בארצות המפותחות, ללא הצדקה סביבתית או בריאותית מובהקת. בנוסף, אנו חושבים כי היצמדות למדינה אחת, בעבור כל הערכים למזהמים השונים, עדיפה על פני  "Cherry picking"  מכיוון שהיא מגבירה את הסיכוי למתודולוגיה סדורה בין כל המזהמים."

התאחדות התעשיינים הוסיפו: "אנו מצרים על כך שאף לא אחת מההתייחסויות של הגופים המייעצים למשרד נלקחה בחשבון בהמלצתו הסופית, עובדה זו מחזקת את תחושת התסכול מהזריזות והבהלה שאחזה  במשרד בבואו לקבוע ערכים שישפיעו רבות על המשך הפיתוח הלאומי והכלכלי במדינת ישראל".

מנגד, אדם טבע ודין ביקשו להגדיל את תוספת הסיכון מ 1:100,000 לאפקטים מסרטנים ל 1:1,000,000 ולהתחשב גם בהגנה על מערכות אקולוגיות ולא רק בריאות האדם.

------

מסמכים רלוונטים

 1. הצעת נוסח תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון) התשע"ו- 2016, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. מסמך רקע לבחינה ועדכון ערכי איכות אוויר, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. תגובת התאחדות התעשיינים לעדכון ערכי אוויר 2016, התאחדות התעשיינים

------

קישורים רלוונטיים

 1. נכנס לתוקף שינוי בערכי איכות האוויר שישפיע על היתרי פליטה, 21.01.2015
 2. ראיון בלעדי עם מתאם בכיר בארגון הבריאות העולמי, 3.05.2015
 3. הסבר על ערכי איכות אוויר, infospot
 4. המשרד להגנת הסביבה: "הרבה יותר קל להיאבק מול התעשייה מאשר מול בעלי רכבים", 02.08.2015
 5. זיהום אוויר | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
איירלאב אודי רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>