הביצועים הסביבתיים של טבע | 2014
חברת טבע פרסמה דו"ח אחריות תאגידית לשנת הפעילות 2014 ממנו ניתן ללמוד על ביצועיה הסביבתיים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 15/2/2016

חברת טבע, פרסמה לאחרונה דו"ח אחריות תאגידית, אשר מסכם בין השאר את הביצועים והיעדים הסביבתיים של החברה לשנת הפעילות 2014.

חשוב לזכור כי דו"חות אחריות תאגידית מפורסמים באופן וולונטרי ולכן עצם הפרסום נזקף לזכות החברה. בישראל מפורסמים מדי שנה כ – 20 דו"חות אחריות תאגידית. מרבית הדו"חות נערכים על פי מתכונת הדיווח הבינלאומית המקובלת GRI – Global Reporting Initiative. הדו"ח של טבע, אימץ קווים מנחים ממתכונת הדיווח G4 אך לא באופן מלא ולכן מוגדר כ – GRI – Referenced.

לאחרונה פרסמנו כי אירופה תחייב חברות בהגשת דו"ח אחריות תאגידית מדי שנה החל משנת 2017 וגם על תחילתה של מגמה בישראל להתייחס לדו"חות אחריות תאגידית בשוק ההון.

טבע, שהוקמה בשנת 1901, מדורגת כיום בין 10 חברות התרופות המובילות בעולם. טבע, שמשרדה הראשי נמצא בישראל, פעילה ב-60 מדינות ומעסיקה למעלה מ-46,400 עובדים ברחבי העולם. כחברת תרופות עולמית, עומדת חברת טבע בראש הפיתוח, הייצור והשיווק של מגוון רחב של תרופות ייעודיות, תרופות גנריות, תרופות ללא מרשם, חומרים פעילים לתעשייה הפרמצבטית  (API)  ותכשירים טיפוליים חדשניים.

דו"ח האחריות התאגידית הראשון של חברת טבע פורסם לשנת הפעילות 2008, ומאז החברה פירסמה דוחות באופן רציף כמעט מדי שנה. הדו"ח שפורסם כעת לשנת הפעילות 2014 הוא הדו"ח הגלובלי השנתי השלישי שחברת טבע מפרסמת והדו"ח השישי בסך הכל (3 הדו"חות הראשונים שיקפו את הפעילות בישראל בלבד).

לפניכם הניתוח של infospot לביצועים הסביבתיים התפעוליים של טבע, כפי שהם עולים מהדו"ח. כרגיל, אנו מסקרים רק את הביצועים הסביבתיים התפעוליים (צריכת מים, צריכת אנרגיה, טיפול בפסולת ופליטות לאוויר).

צריכת אנרגיה ופליטות גזי חממה

בדו"ח מפורטים נתוני צריכת אנרגיה ישירה ועקיפה. על פי הדו"ח, בשנה האחרונה חל גידול קטן בצריכת האנרגיה ופליטת גזי החממה הכוללת, אך בהשוואה לשנתיים לפני כן (2012), עדיין מדובר בהפחתה של צריכת האנרגיה ב 4% ופליטות גזי החממה ב 6%. בדו"ח מצוין יעד עתידי של הפחתת 15% בפליטות שוות ערך לפחמן דו חמצני (CO2e) עד לשנת 2020 בהשוואה לשנת הבסיס 2012. לא מוזכרים בדו"ח מדדי ביצוע סגוליים (ביצוע ביחס לתפוקה) בתחום האנרגיה ובתחומים נוספים, בלעדיהם יותר קשה לבחון התייעלות ושיפור משנה לשנה, כי לא ברור האם חל שינוי בתפוקת הייצור שהשפיע על הביצועים הסביבתיים.


* מקור: דו"ח אחריות תאגידית טבע. ניתן ללחוץ להגדלה

בנוסף, בחברת טבע מדווחים על פליטות הגז R-22 הידוע כמדלל אוזון ומטופל בפרוטוקול מונטריאול. בשנת 2014 חלה ירידה חדה של כ 70% בפליטת גז זה לעומת שנת 2013.


* מקור: דו"ח אחריות תאגידית טבע

צריכת מים והזרמת שפכים

על פי הדו"ח, בשנת 2014 בטבע הפחיתו את צריכת המים הכוללת ב 17% ובמקביל הפחיתו את כמות הזרמת השפכים בשיעור דומה.


* מקור: דו"ח אחריות תאגידית טבע

טיפול בפסולת

על פי הדו"ח, בשנת 2014 מיחזרו באתרי טבע 33% מכמות הפסולת הכוללת ו 30% מהפסולת המסוכנת. כמו כן, החברה מדווחת על המשך מגמת ירידה של כמות הפסולת הכוללת, 3% הפחתה ביחס ל 2013 ו – 17% הפחתה ביחס ל 2012.

בטבע מביאים דוגמא לפרויקט התייעלות בו יישום של טכנולוגיות חדשות וגידול במיחזור ממסים [סולבנטים] בעקבות ניתוח מדוקדק של זרמי הפסולת בתהליך הייצור של אחת התרופות במפעל באיטליה, אפשר להם להגדיל את התפוקה של החומר הפעיל ב 2.4% תוך צמצום כמות הפסולת. 


* מקור: דו"ח אחריות תאגידית טבע. ניתן ללחוץ להגדלה

סיכום | ביצועים סביבתיים של טבע לשנת 2014

ראוי לציון העקביות בדיווח ב- 8 השנים האחרונות ואיסוף המידע המקיף, שכן הנתונים הסביבתיים בדו"ח מכסים עשרות מתקנים בניהול ובבעלות טבע ברחבי עולם. בכל המדדים פורסמו מדדים אבסולוטיים מפורטים שברובם הציגו שיפור במדיי הביצוע הסביבתיים. אך לא נעשה שימוש במדדים סגוליים (ביצוע ביחס לתפוקה) והשוואה למדדי ייחוס ענפיים ישראליים או בינלאומיים, בלעדיהם יותר קשה לבחון מגמות שיפור והתייעלות. 


דו"ח האחריות התאגידית הקודם שניתחנו: הביצועים הסביבתיים של כיל

-------

קישורים רלוונטיים

  1. דו"ח אחריות תאגידית 2014, טבע [אנגלית], [pdf]
  2. דו"ח אחריות תאגידית משפיע על המניה? אנליסט בכיר מסביר, 17.09.2015
  3. אירופה תחייב חברות בהגשת דו"ח אחריות תאגידית מדי שנה, 23.03.2015
  4. אחריות תאגידית סביבתית infospot