הכנסת אישרה ערכי סף חדשים לפליטות לאוויר
וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אישרה את ערכי הסף החדשים לפליטות לאוויר. אך אלה ייכנסו לתוקף רק בינואר 2017. בוועדה התפתח דיון על מספר החריגות המותרות מערכי הסף החדשים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 07/3/2016

לאחרונה דיווחנו כי ערכי איכות אוויר חדשים עתידים להיכנס לתוקף. בשבוע שעבר (יום שני 29.02.2016) התקיימה ישיבה בכנסת בנושא תקנות איכות אוויר נקי, בה אושרו ערכים אלה, המהווים החמרה משמעותית ביחס לערכי הסף הנהוגים כיום.

מדוע מעדכנים את ערכי איכות האוויר?

ערכי איכות אוויר נכנסו לתוקף בשנת 2011 באמצעות תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה), 2011. כפי שדיווחנו לפני כחודש, עדכון של תקנות אלה מ - 2013 קובע כי ביום 1 במרס 2016 יפקע תוקפם של ערכי הסביבה של 6 מזהמים (מתוך 28), ולכן יש לעדכן את התקנות.

להלן רשימת המזהמים שערכי הסף שלהם עודכנו:


*ניתן להגדיל בלחיצה

מתי ערכי הסף החדשים נכנסים לתוקף?

הערכים החדשים ייכנסו לתוקף בינואר 2017. הערכים החדשים תוכננו להיכנס לתוקף ב 01.03.2016, אך מפני שהדיון התקיים יום לפני פקיעת הערכים הקיימים, הוחלט להאריך את תוקף הערכים הקיימים עד ינואר 2017  בכדי לאפשר לשוק להיערך.

חריגות מותרות מערכי הסף

על פי התקנות החדשות, מותרים מספר ימי חריגות בשנה מערכי הסביבה של המזהמים בנזן ופורמאלדהיד, 7 ימים ו- 10 ימים בהתאמה. הנושא הנ"ל עורר דיון בוועדה, כאשר חלק מהמשתתפים טענו כי החריגות המותרות מאפשרות למפעלים לעשות מניפולצייה ולפלוט מזהמים רבים בימים מסוימים.

מהתאחדות התעשיינים מסבירים כי אישור הקמתו של מתקן התורם פליטות לסביבה מאושר רק לאחר שנבחן כי כלל הפליטות בסביבה לא חוצה את רף ערכי הסביבה, בהתייחס למספר החריגות המותר בשנה. על כן ההפחתה או ביטול כללי של כמות החריגות המותרת תפגע באישור הקמת כבישים, מפעלים, תחנות דלק ועוד. מעבר לכך, ערכי פליטה פרטניים של כל מקור פליטה נקבעים בהתאם לעקרונות ה BAT, כך שמעבר לעמידה הכרחית בערכי סביבה, המתקן נדרש לעמידה בערכי פליטה המחירים ביותר המוכרים באירופה.

מדוע צריך ימי חריגות מערכי הסף? ד"ר צור גלין, ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה הסביר: "הסיבה להחרגות היא מזג האוויר. בימי קרה הפיזור נמוך והאוויר כלוא קרוב לפני הקרקע. המפעל פולט אותה כמות כמו אתמול. יש כשבעה ימי קיצון כאלה בשנה של פיזור גרוע בהם הריכוז עולה".

תגובות בעד ונגד החמרת ערכי איכות אוויר

בעקבות אישור ערכי הסף החדשים, אומרים במשרד להגנת הסביבה כי ערכי איכות האוויר שאושרו מחמירים מהתקנים הקיימים באירופה ואינם קיימים כערכי סביבה בארה"ב, עובדה ההופכת את ישראל לאחת המדינות המתקדמות ביותר ברגולציה הסביבתית.

לדברי נחום יהושע, ראש תחום כלכלה במשרד האנרגיה, ערכי היעד שהוצגו מאוד שאפתניים ואין להם תקדים בעולם.  לכן, ביקש שיבצעו ניתוח עלות תועלת שיבחן האם מה המשמעות של יישום הערכים הנ"ל.

התייחסות התאחדות התעשיינים: "התעשייה בישראל הובילה בשנים האחרונות מהלכים מרובי משאבים לשיפור ערכי הפליטה לסביבה ולעמידה מוחלטת בערכי הסביבה שנקבעו ואף מעבר. כיום כל המפעלים שהשלימו את קבלת היתר הפליטה עומדים בערכים המחמירים, כנהוג באירופה וארה"ב ואף מעבר. יחד עם זאת, אנו מתנגדים לקביעה ועדכון ערכי איכות אוויר למזהמים להם לא נקבעו ערכי סביבה בעולם, באף לא אחת מהמדינות המתקדמות סביבתית באירופה וארה"ב.

כל קביעת ערך סביבה לאותם מזהמים בהכרח בלתי מבוססת דיה בשל העובדה כי המשרד להגנת הסביבה נשען באופן עקרוני על מחקרים שנעשים בחו"ל וערכים שנקבעים שם, מתוך הבנה שלהם משאבים מספיקים לקבוע הן המלצות בריאותיות והן לבחון פתרונות ישימים לעמידה בערכים. בשל כך, יש לפעול במשנה זהירות בעת קביעת הערכים. אנו קוראים למשרד להגנת הסביבה לערוך עבודה מקצועית מספקת ולהציג טכנולוגיות ישימות לעמידה בערכים המוצעים.

יש לזכור כי הסיבה שבעולם לא נהוג לקבוע ערכי סביבה לכמות רבה כזו של מזהמים היא בשל העובדה שהסדרה יעילה יותר של ניהול משאבי האוויר והפחתת הזיהומים, נעשית ע"י קביעה של ערכי פליטה הן לתעשייה והן לתחבורה. ככול שיקבעו ערכים למזהמים אלו יש לאפשר חריגות מהערכים, בהיקף סביר, למניעת סגירת מתקנים בגין כל חריגה". לקריאת התגובה המלאה לחץ כאן.

התייחסות ארגון אדם טבע ודין: "הערכים המוצעים על ידי המשרד להגנת הסביבה מבוססים על תוספת סיכון של 1:100,000 לאפקטים מסרטנים. יש לקבוע כי בסיס התקינה הוא תוספת סיכון של 1:1,000,000 ולעדכן את הערכים בהתאם. בנוסף, על אף היותו של השיקול הבריאותי מרכזי וחשוב ביותר בקביעת ערכי איכות האוויר יש צורך לבחון מידע מקצועי הנוגע להשפעות סביבתיות ואקולוגיות של החומרים המזהמים הנדונים, ולשלב שיקול זה בעת קביעת הערכים ככל שיהיה צורך להחמיר ביחס להצעות המבוססות על ערכים בריאותיים בלבד. כמו כן, מזהמי אוויר מעשי ידי אדם, כל קביעה של ערך סטטיסטי מהווה הקלה רבה כיוון שהיא מאפשרת לעמוד בתקנים גם כשמצב איכות האוויר מחייב מדיניות הפחתה נחושה ויעילה רק באמצעות "תרגיל" טכני של שינוי התחשיב. דבר זה מוצע בתקנות המוצעות עבור מזהמי האוויר בנזן ופורמאלדהיד ואנו סבורים כי יש להתנגד לכך". לקריאת התגובה המלאה לחץ כאן.

בהצבעה שהתקיימה בוועדה היו 7 מצביעים בעד, 5 נגד ולא היו נמנעים.

------

מסמכים רלוונטים:

 1. נוסח תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון) התשע"ו- 2016, רשומות, משרד המשפטים [pdf
 2. מסמך רקע לבחינה ועדכון ערכי איכות אוויר, המשרד להגנ"ס [pdf
 3. תגובת התאחדות התעשיינים, חברת החשמל ומכון האנרגיה [pdf]
 4. תגובת אדם טבע ודין [pdf]

--------

קישורים רלוונטיים

 1. בכנסת: האם ההחמרה בערכי איכות האוויר צפויה לעבור? 28.02.2016
 2. בקרוב, ערכי סף חדשים לזיהום אוויר בישראל, 24.12.2015
 3. נכנס לתוקף שינוי בערכי איכות האוויר שישפיע על היתרי פליטה, 21.01.2015
 4. ראיון בלעדי עם מתאם בכיר בארגון הבריאות העולמי, 3.05.2015
 5. הסבר על ערכי איכות אווירinfospot
 6. המשרד להגנת הסביבה: "הרבה יותר קל להיאבק מול התעשייה מאשר מול בעלי רכבים", 02.08.2015
 7. זיהום אוויר | infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר:

חברה איש קשר טלפון מייל
EnviroManager גיא פרנקל 072-3712245 envirom@infospot.co.il
איירלאב אודי רועה 054-9360352 airlab@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
תגיות: זיהום אוויר , תקנות אוויר נקי , ערכי איכות אוויר ,