הקלות בדרישות ממונה אנרגיה
משרד האנרגיה מפרסם טיוטת תיקון של התקנות העוסקות בחובות ממונה אנרגיה. פחות מפעלים יחויבו לעמוד בדרישות החוק והקלות נוספות. הפרטים לפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 27/6/2016

לאחרונה דיווחנו כי הוחלט להקל בדרישות סקר אנרגיה וממונה אנרגיה כחלק ממהלך רחב יותר של צמצום הבירוקרטיה והרגולציה על עסקים. בהתאם להחלטה זו, פורסם עתה להערות הציבור, תיקון של התקנות העוסקות בחובת ממונה אנרגיה, על פיו הוחלט לצמצם את קבוצת הצרכנים המחויבים בממונה אנרגיה ולהאריך את תדירות הדיווח משנה לשנתיים. טרם פורסם תיקון לנוסח התקנות המתייחס להגשת סקר אנרגיה.

נוסח התיקון המוצע – ממונה אנרגיה

תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת האנרגיה) 1993, מגדירות רף צריכת אנרגיה שנתית, שכל צריכה גבוהה ממנה מחייבת ארגונים בהגשת דו"ח צריכת אנרגיה שנתי למשרד האנרגיה ומינוי ממונה אנרגיה מוסמך שתפקידו מוגדר בתקנות.

הנוסח המתוקן שמוצע עתה מתמקד ב- 3 שינויים עיקריים:

 1. צמצום קבוצת המפעלים החייבים בדיווח: מוצע להעלות את רף צריכת האנרגיה המחייב עמידה בתקנות בכ 50%. מצריכת אנרגיה שנתית של 300 טון שווה ערך מזוט (כ– 1.1 מיליון קוט"ש בשנה) ל 360 טון שווה ערך מזוט (כ- 1.7 מיליון קוט"ש בשנה).

רף צריכת אנרגיה שנתית המחייבת עמידה בתקנות


* ישנה אי בהירות לגבי אופן ההמרה מיחידות טון שוות ערך מזוט לקוט"ש

 1. הקטנת תדירות הדיווח: מוצע לדווח על צריכת האנרגיה השנתית, אחת לשנתיים במקום אחת לשנה.
 2. הסרת הסודיות: מוצע להסיר את מגבלת הסודיות שקיימת כיום על המידע המדווח למשרד האנרגיה במסגרת דו"ח צריכת האנרגיה השנתי.

הערות ניתן להעביר לכתובת מייל: ebet-haz@energy.gov.il עד לתאריך 7 לאוגוסט 2016.

הקלה או החמרה בדרישות סקר אנרגיה?

לפני חצי שנה דיווחנו על פרסום טיוטה לעדכון התקנות העוסקות בחובת סקר אנרגיה, שדווקא החמירה את הדרישות והורידה את קריטריון הסף כך שהתקנות יחולו על קבוצת מפעלים גדולה יותר. 3 חודשים לאחר מכן, דיווחנו שהרגולציה הולכת לכיוון ההפוך, היות ומשרד האנרגיה הודיע בוועדת הרגולציה, כי הוחלט להקטין את התדירות לביצוע סקרי אנרגיה מחמש לשבע שנים, יחד עם ההקלות בכל הנוגע לחובת ממונה אנרגיה. משרד האנרגיה אמנם פרסם עתה את טיוטת התיקון המוצע הנוגע לממונה אנרגיה, אך טרם פורסם טיוטה דומה העוסקת בסקר אנרגיה.

---------

קישורים רלוונטיים

 1. נוסח חדש: תקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת האנרגיה) (תיקון), משרד האנרגיה
 2. אושרה הקלה בהגשת סקרי אנרגיה וממונה אנרגיה בתמיכה של ביבי, 09.03.2016
 3. איזה ארגון מתכנן פרויקט ניטור וחסכון מים ואנרגיה ב 5,600 מבנים בישראל?01.02.2016
 4. עדכון חקיקה: אלפי עסקים יידרשו לבצע סקר אנרגיה וליישם את המלצותיו, 15.12.2015
 5. קנסות ומענקים של התייעלות אנרגטית, 21.10.2015
 6. קריטריונים חדשים לסקר התייעלות אנרגטית, 14.06.2015
 7. נפתחה ההרשמה למאגר חברות התייעלות אנרגטית של משרד האנרגיה, 09.08.2015

תגיות: סקר אנרגיה , ממונה אנרגיה , תקנות מקורות אנרגיה , צרכן אנרגיה ,