כחלון מגלח 40,000,000 ₪ מתקציב המשרד להגנת הסביבה
משרד האוצר מפחית את תקציב המשרד להגנת הסביבה ב- 40 מיליון ₪ בגלל חוסר היעילות שהמשרד מפגין בניצול כספי היטל ההטמנה שמעבירות הרשויות המקומיות
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 07/8/2016

בשנה שעברה דיווחנו שמשרד האוצר "הלווה" 200,000,000 ₪ מהמשרד להגנ"ס, באמצעות הקרן לשמירת ניקיון. זאת בשביל לסגור פערים בתקציב המדינה. כעת אנו מדווחים שבהצעת התקציב הנוכחית, לשנים 2017 - 2018, האוצר מתכוון לגרוע 40,000,000 ₪ מהתקציב השנתי של המשרד להגנ"ס ובמקביל לאשר סכום דומה לשימוש שנתי קבוע של המשרד להגנ"ס, לטובת נושאים כלליים, מתוך כספי היטל ההטמנה המגיעים מהרשויות המקומיות.

מהארנונה – להיטל ההטמנה – לשימוש כללי של המשרד להגנ"ס

הסיפור הוא כדלקמן: בקרן לשמירת ניקיון, אותה מנהלת המשרד להגנ"ס, מופקדים כספי היטל ההטמנה של הרשויות המקומיות, בגין כל טון פסולת שהרשות מפנה להטמנה, בסכום של כ- 450,000,000 ₪ בשנה. כספי הקרן אמורים לשמש לטובת עידוד אמצעים להפחתת הטמנת פסולת, כלומר הפחתה במקור, שימוש חוזר ומיחזור.

מסתבר שיש בקרן סעיף המאפשר למשרד להגנ"ס להשתמש ב 25% מהכספים למטרות אחרות אשר נקבעו בחוק. עוד מסתבר כי מ- 2013 יש הוראת שעה המאפשרת למשרד להגדיל את שיעור הכספים בהם הוא יכול להשתמש למטרות אחרות ל 35%.

עד היום, המשרד לא הצליח לנצל את כספי הקרן ביעילות והצטברו בה למעלה ממיליארד ₪ עודפים. לכן, לפי ההיגיון של משרד האוצר, צריך להקל על המשרד להגנ"ס לנצל את התקציב, ולהפוך את הוראת השעה להוראה קבועה, כך שהמשרד יוכל לנצל באופן קבוע 35% למטרות אחרות.

היות ושימוש קבוע למטרות אחרות, של 10% נוספים מכספי הקרן לשמירת ניקיון, שווה ערך לכ 40,000,000 ₪, מדובר בעצם בתוספת תקציבית למשרד להגנ"ס ולכן יש לגרוע סכום דומה מהתקציב שהממשלה מקצה למשרד. כך סבור האוצר.

לאיזה מטרות נוספות ישמשו כספי הקרן לשמירת הניקיון?

בהצעת התקציב מצוין כי המשרד יוכל לנצל את התוספת המדוברת מהקרן, לטובת "טיפול במפגעים וסיכונים סביבתיים", שזאת אמירה מאוד מאוד כללית, שקשה לראות הוצאה של המשרד שלא נופלת תחת ההגדרה הזאת. בנוסף מצוינות מטרות נוספות יותר ספציפיות:

  • שיקום אתרים לסילוק פסולת אשר הטמנה בהם הסתיימה לפני יום 31 בדצמבר 2016
  • טיפול במפגעי פסולת והקמת תשתיות לטיפול בפסולת ברשויות המקומיות המשויכות לאשכולות 1 עד 5

טיוטת התקציב מופצת להערות הציבור עד ליום 08/08/2016.

מה חושב על כך השר החדש להגנ"ס – זאב אלקין?

סביר להניח שטיוטת ההצעה התגבשה בחודשים האחרונים, בתקופה בה שר האוצר, משה כחלון, היה בעצמו השר להגנ"ס ולכן לא נתקל בהתנגדות של המשרד להגנ"ס לעניין זה. אך כעת, מונה שר חדש להגנת הסביבה, זאב אלקין, מעניין יהיה לראות את התנהלותו בנושא זה. אנו כמובן נמשיך לעדכן.

גם הרשויות המקומיות צפויות להתנגד

מי שבטוח צפוי להתנגד למהלך הם הרשויות המקומיות. כפי שסיקרנו בשנה האחרונה בהרחבה, היטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות למשרד להגנת הסביבה, נמצא במחלוקת בין 2 הצדדים. מרכז השלטון המקומי הגיש עתירה לבג"ץ בדרישה לבטל את היטל ההטמנה, עתירה שעדיין עומדת בבית המשפט. בנוסף, הרשויות העלו ביקורת כנגד חוסר היציבות בשלטון המרכזי והבירוקרטיה המכבידה שבגינם יש לאפשר לרשויות לנהל את משק הפסולת באופן עצמאי.

לאחרונה גם דיווחנו כי 2 ראשי רשויות, הפעילים במרכז השלטון המקומי, מונו כנציגי ציבור בקרן לשמירת הניקיון לאחר שנים שהקרן התנהלה ללא נציגי ציבור- אותה קרן המנהלת את כספי היטל ההטמנה.

-----------------

קישורים רלוונטיים

  1. טיוטת תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018, עמוד 65, משרד האוצר, [pdf
  2. אבי גבאי עוזר לכחלון לסגור פינה בתקציב? 200,000,000 ₪ מתקציב המשרד להגנת הסביבה עוברים לתקציב המדינה, 19.09.2015
  3. השלטון המקומי מכניס 2 נציגים לקרן שמנהלת את כספי היטל ההטמנה, 11.07.2016
  4. מנגנון החזר כספי היטל ההטמנה לרשויות המקומיות יוצא לדרך, 04.07.2016
  5. הרשויות נגד המשרד להגנ"ס: לא ניתן לנהל את הפסולת ברשויות המקומיות מירושלים, 17.12.2015
  6. פסולת - ראשי | infospot
תגיות: הקרן לשמירת הניקיון , היטל ההטמנה , תקציב , משרד האוצר , פסולת ,