לראשונה בישראל: מכרז לתכנון מבנה ממשלתי מאופס אנרגטית
במכרז שפרסם משרד האוצר לתכנון והקמה של בניין בית משפט בחדרה, מופיעה לראשונה דרישה שהמבנה יהיה מאופס אנרגיה. הפרטים לפניכם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 24/8/2016

משרד האוצר פרסם לאחרונה מכרז לתכנון הקמה ותחזוקה של בניין בית המשפט בחדרה. אחד מתנאי הסף במכרז הוא שהמבנה יהיה מאופס אנרגיה. למיטב ידיעתנו, מדובר בפעם הראשונה בה דרישה כזאת מופיעה במכרז ממשלתי בישראל.

מבנה מאופס אנרגיה | צריכת האנרגיה שווה לאפס

במכרז שפורסם, יש דרישה כי הבניין יתוכנן ויבנה במתכונת של בנין NZEB- Near Zero Energy Building, בדומה למתכונת המקובלת בחקיקה במדינות רבות בעולם. הבניין יבנה כך שבחישוב סך זרימות האנרגיה העוברות דרך מעטפת המבנה בכל השנה, צריכת האנרגיה השנתית של המבנה תשווה לאפס – ובמלים אחרות - צריכת האנרגיה השנתית של הבניין תהיה שווה לתפוקת האנרגיה השנתית של הבניין המופקת ממקורותיו העצמיים (פאנלים סולרים, רוח, ביומסה, וטכנולוגיות כגון אלו).

על פי מסמכי המכרז, מטרת התכנון היא:

  1. הפחתה ככול האפשר של צריכת האנרגיה הסגולית השנתית של המבנה.
  2. התאמת שטח משטחי הקליטה לאספקת הצריכה השנתית של המבנה.

במסמכי המכרז מוסבר כי כל תפוקה חשמלית "מיותרת" המיוצרת במערכות של הבניין תסופק לרשת החשמל הארצית (חברת החשמל), וכול צריכת חשמל "חסרה" תסופק ע"י הרשת הארצית, כאשר בסיכום השנתי המאזן יהיה שווה לאפס. עוד מוסיפים, כי באופן מעשי המטרה אינה לאפס את המאזן אלא לקבוע את אחוז החיסכון הגבוה ביותר באמצעות אופטימיזציה טכנו-כלכלית שיבצע המתכנן.

המכרז להקמה ותכנון של בניין בית משפט בחדרה

המכרז מזמין להציע הצעות למימון חלקי, תכנון, הקמה ותחזוקה של מבנה בית המשפט בחדרה לתקופה כוללת של כ- 25 שנים.

תקופת התחזוקה תחל עם השלמת הקמת הפרויקט ותסתיים בתום 22 שנים מיום קבלת תעודת ההשלמה לפרויקט. על פי מסמכי המכרז, החל מתום ההקמה של הפרויקט ולמשך כל תקופת התחזוקה, יעניק היזם את כל שירותי האחזקה והתחזוקה של הפרויקט.

ניתן להגיש מועמדות למכרז עד לתאריך 07/11/2016 . בהצלחה!

הממשלה דוחפת לבניה ירוקה וחיסכון באנרגיה

לאחרונה אנו עדים למגמה הולכת וגוברת של בניה ירוקה, חיסכון באנרגיה במשרדי הממשלה ובכלל. בעבר דיווחנו לכם על קול קורא בו הממשלה מבקשת לקבל מידע בנושא ניטור וחיסכון של מים ואנרגיה במשרדי הממשלה, על תו תקן ירוק ראשון למתחמי תעשיה וכן מכרזים רבים להתייעלות אנרגטית, ייעוץ לבניה ירוקה ועוד.

מעניין יהיה לראות האם דרישת הסף לבניין מאופס אנרגטי, יהווה תחילתה של מגמה שתיושם במכרזים עתידיים של מבנים ממשלתיים.

------------

קישורים רלוונטיים

  1. מכרז לבניית בית המשפט בחדרה
  2. מוסף יג' של המכרז- הנחיות להקמת מבנה מאופס אנרגיה [pdf]
  3. המכרז הגדול בישראל של פסולת אלקטרונית ופסולת אריזות, 08.02.2016
  4. פרויקט ניטור וחסכון מים ואנרגיה ב 5,600 מבנים בישראל 01.02.2016
  5. לראשונה: תו תקן ירוק למתחמי תעשייה, 10.01.2016
תגיות: בניה ירוקה , NZEB , בית משפט בחדרה , חסכון באנרגיה , מכרז ,