מערכת חדשה לדיווח דיגומי שפכי תעשיה
בסוף החודש תושק מערכת ממוחשבת לדיווח על דיגום שפכי תעשיה העתידה לייעל את דיווח החובה עבור אלפי בעלי עסקים וגם עבור המשרד להגנת הסביבה. הפרטים לפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 18/9/2016

אגף שפכי תעשיה, קרקעות מזוהמות ודלקים במשרד להגנת הסביבה, משיק מערכת ממוחשבת לצורך דיווח על דיגום שפכי תעשיה, החל מיום חמישי הבא, 29 לספטמבר. מערכת זו תחליף את הצורך בפקסים, מיילים ודואר ועתידה לקצר ולייעל את הדיווח המדובר עבור בעלי עסקים. בנוסף, המערכת תאפשר למשרד להגנת הסביבה לנתח את מסד הנתונים של דיגומי שפכי תעשיה באופן ממוחשב, דבר שישפר את הניהול של תחום שפכי תעשיה ויחסוך הרבה זמן ומשאבים.

מי צריך לדווח?

מפעלים ובעלי עסקים נדרשים לדווח על דיגום שפכי תעשיה בהתאם לתנאים הסביבתיים ברישיון העסק. כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) 2014, הם החקיקה העיקרית הרלוונטית לדיגום שפכי תעשיה. הכללים מגדירים את מספר הדיגומים המזערי בשנה שיש לבצע לפי סוג הפעילות של בית העסק, מיקום הדיגום, סוג הדיגום ועוד.

עדכון מה: 25.09.2016: הדיווח החדש חל על מפעלים בהם מתקיימת פעילות המופיעה בתוספת השנייה לחוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם) 2012 [מפל"ס], למעט מתקנים לטיפול בשפכים האמורים בפריט 56 בתוספת השנייה. בנוסף לכך, ממונה שפכי תעשייה במשרד להגנ"ס יכול לדרוש מכל מפעל אחר לדווח.

כיצד מדווחים במערכת לדיווח דיגום שפכי תעשיה?

הדיווח במערכת הממוחשבת נעשה בשני שלבים:

 1. רישום של נקודות הדיגום של שפכי התעשייה באמצעות טופס אינטרנטי ייעודי בו יש למלא מידע כגון:
  1. הזדהות, פרטי העסק, ענף פעילות, איש קשר
  2. תהליך הטיפול: בחירה מתוך רשימה של תהליך הטיפול (במידה ויש) של השפכים התעשייתיים המגיעים לנקודת הדיגום
  3. אפיון נקודת הדיגום: ברז דיגום / מיכל / שוחה / תא דיגום
  4. יעד ההזרמה: מט"ש / נחל / ים / בריכת אידוי / מאגר / החדרה
  5. תמונה של נקודת הדיגום
  6. ועוד כמפורט בחוברת ההדרכה [pdf]
 2. דיווח על תוצאות הדיגומים (עבור אותם נקודות דיגום שנרשמו) באמצעות טופס אינטרנטי בו יש למלא מידע כגון:
  1. הזדהות, פרטי העסק, פרטי ממלא הדו"ח
  2. מהות הדיגום: מורכב / חטף
  3. מועד הדיגום: תאריך ושעה
  4. מזמין הדיגום: המפעל / המשרד להגנ"ס / תאגיד מים / רשות מקומית
  5. מבצע הדיגום: המפעל / המשרד להגנ"ס / תאגיד מים / רשות מקומית / מעבדה
  6. סיבת הדיגום: תקופתי מתוכנן / פתע / מפגע
  7. מבצע האנליזה: בחירת מעבדה מרשימה
  8. תוצאות הדיגום: סוג מזהם, מעל/מתחת לסף הגילוי, ערך התוצאה
  9. יש לצרף: תעודת מעבדה, טופס נטילת דגימה וטופס שרשרת משמורת
  10. ועוד כמפורט בחוברת ההדרכה [pdf]

מערכת ממוחשבת חדשה להיתר רעלים

לפני כשבוע דיווחנו על גרסה חדשה של המערכת הממוחשבת להיתר רעלים שהושקה החל מה 1 לספטמבר ותשמש מאות בעלי היתר רעלים שעד היום השתמשו בטפסי נייר.

---------

מסמכים רלוונטיים:

 1. מדריך לטופס רישום נקודת דיגום שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. מדריך לטופס דיווח תוצאות דיגום שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס [pdf]
 3. טופס רישום נקודת דיגום שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס
 4. טופס דיווח תוצאות דיגום שפכי תעשייה, המשרד להגנ"ס

קישורים רלוונטיים:

 1. מאות בעלי היתר רעלים יידרשו לעבור למערכת ממוחשבת חדשה, 05.09.2016
 2. הקפאת חיובים וצמצום רשימת המזהמים בשפכי תעשיה, 13.07.2016
 3. מבול של הערות על הטיוטא לחישוב תעריפי שפכים אסורים, 08.06.2016
 4. גבייה בגין שפכי מפעלים: כיסוי הוצאות או העשרת קופת תאגיד המים? 25.05.2016
 5. תופעה: הזרמת שפכים אסורים שפוגעת בכיס של כולנו, 08.05.2016

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: