נוהל חדש לפינוי פסולת בניין
המשרד להגנת הסביבה פרסם נוהל מעודכן לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה באמצעות חוק התכנון והבניה. עיקרי הנוהל החדש לפניכם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 18/4/2016

המשרד להגנת הסביבה פרסם נוהל מעודכן לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה בהתאם לחוק התכנון והבניה. מסמך זה מתאר את החובות שיש לבעל היתר בנייה ולגורמים הרלוונטיים, בהקשר של פסולת בניין.

יחד עם המסמך, עודכנה רשימת אתרי הטמנה ומפעלי מיחזור לסילוק וטיפול בפסולת בניין.

שינויים בנוהל המעודכן לפינוי פסולת בניין

הנוהל עודכן בפעם הקודמת באוגוסט 2015, אך כעת הוא מעודכן שוב. בין השינויים שבוצעו,  יש כעת התייחסות חדשה לעודפי עפר כחלק מפסולת בניין. התייחסות זו באה לידי ביטוי בטופס ההצהרה על כמות פסולת בניין, שכעת נוספה לו גם הצהרה על כמות עודפי העפר. כמו כן, בטבלת חישוב כמות פסולת בניין מינימאלית לקבלת היתר בנייה, נוסף סיווג של "חפירה/עודפי עפר" עם הנחיות תואמות.

שינוי נוסף, גם הוא בטבלת חישוב כמות פסולת בניין מינימאלית לקבלת היתר בנייה, הוא הגדלה של הערכת כמות הפסולת המינימאלית המיוצרת בקטגוריה של "בניה ציבורית ומשרדים" מ- 10 טון ל- 20 טון, עבור כל 100 מ"ר בנוי. המשמעות היא שכחלק מהבקשה להיתר בנייה, במידה והפרויקט מסווג כ"בניה ציבורית ומשרדים" יהיה על בעל ההיתר להצהיר ולאחר מכן לשלם לאתר סילוק/מיחזור מוסדר עבור קליטה של לפחות 20 טון, גם אם בפועל ייצר ופינה פחות.

------

מסמכים רלוונטיים

  1. נוהל מעודכן לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנייה, המשרד להגנ"ס [pdf]
  2. רשימת אתרי הטמנה ומיחזור לפסולת בנייןהמשרד להגנ"ס [pdf]

קישורים רלוונטיים

  1. המשרד להגנת הסביבה משנה את היטל ההטמנה לפסולת בניין? 14.02.2016
  2. פסולת בניין: נוהל חדש ורשימה מעודכנת של אתרי הטמנה ומיחזור, 06.09.2015
  3. בקרוב: תחנות מעבר לפסולת יוכלו לקלוט אסבסט, 14.03.2016
  4. לפני תחילת בנייה? המשרד להגנ"ס ממליץ לבדוק חומר רדיואקטיבי בקרקע, 21.06.2015
  5. כסף קל: 5,000 ש"ח למתעד השלכה לא חוקית של פסולת בניין, 26.08.2014
  6. פסולת בניין | infospot

תגיות: פסולת בניה , אסבסט , עודפי עפר , נוהל מעודכן , חוק התכנון והבניה , היתר בניה ,