נחשף הסכם שיקום הקרקעות המזוהמות בין החברה לשירותי איכות סביבה למדינה
כמה כסף תקבל החברה לשירותי איכות סביבה? מה תקופת ההתקשרות של הסכם? מה תחומי האחריות? כל התשובות לפניכם
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 23/2/2016

לפני כשלושה חודשים דיווחנו על החלטה דרמטית של קבינט הדיור לאשר את החברה לשירותי איכות הסביבה כזרוע הביצוע לשיקום קרקעות מזוהמות של משרד הביטחון. כעת, פורסם אישור עקרונות הסכם המסגרת בין המשרד להגנת הסביבה לבין החברה לשירותי איכות הסביבה.

החברה לשירותי איכות סביבה הינה חברה ממשלתית שהוקמה בתחילת שנות ה- 90 על מנת לספק פתרונות קצה לפסולת מסוכנת. כחלק מפעילותה, רכשה החברה ניסיון בניהול פרויקט שיקום אתרים מזוהמים ובטיפול בקרקעות מזוהמות, אשר מהווים, בין השאר, בסיס להחלטת הממשלה לבחור בה לניהול פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות.

תחומי אחריות

החברה לשירותי איכות סביבה אחראית על ניהול הפרויקטים לשיקום הקרקעות המזוהמות, אך לא אמורה לבצע את העבודות בפועל, אלא באמצעות קבלנים חיצוניים. תחומי האחריות שלה מפורטים בהסכם המדובר וכוללים בין השאר:

 • פרסום וניהול מכרזים לביצוע ההיבטים השונים של השיקום
 • ביצוע פיקוח ובקרה על הספקים שייבחרו
 • פיקוח על בקרת האיכות
 • נטילת הדוגמאות
 • ריכוז תוצאות המבדקים וניתוחן
 • תיאום בין כלל הגורמים הרלבנטיים לצורך ביצוע עבודות השיקום
 • גיוס כוח אדם בהיקף, באיכות ובהכשרה המתאימים לביצוע הפרוייקט
 • שכירת שירותי ייעוץ חיצוני
 • תכנון של חלופה או חלופות השיקום תוך כדי פירוט לוחות זמנים ואומדים לחלופה או שילוב חלופות, לאישור וועדת ההיגוי

תמורה כספית בגין ניהול פרויקט שיקום הקרקעות

לפני כחודש דיווחנו כי וועדת הכספים אישרה העברה של 5,000,000 ₪ לחברה לשירותי איכות הסביבה לטובת התנעת פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות.

על פי המסמך החדש, בשנתיים הראשונות להסכם, תהיה החברה לשירותי איכות סביבה זכאית לדמי ניהול, או סך שנתי של  15 מיליון ₪, לפי הגבוה מביניהם, גם אם בפועל פרויקט השיקום, כולו או חלקו, לא יצא אל הפועל. עוד נאמר כי דמי הניהול המדוברים יקבעו כאחוז מסוים מתקציב הביצוע של כל פרויקט.

וועדת ההיגוי לפרויקט שיקום הקרקעות

כפי שדיווחנו בעבר, על מנת למנוע ניגודי ענייניים, כגון מצב בו החברה לשירותי איכות הסביבה תעדיף לטפל בקרקע באמצעות הפתרונות הבלעדיים שלה, נקבע כי ההחלטה על סוג הטיפול תתקבל על ידי וועדת היגוי שתתחשב בשיקולים סביבתיים, כלכליים, לוחות זמנים ועוד. על פי ההסכם, בוועדת ההיגוי יהיו חברים הגורמים הרלוונטיים לפרויקט השיקום: נציג החשב הכללי באוצר, נציג אגף התקציבים באוצר, נציג רשות מקרקעי ישראל, נציג מנהל התכנון, נציג מטה הדיור במשרד האוצר ונציג המשרד להגנת הסביבה.

תקופת ההתקשרות

ההסכם תקף ל 5 שנים, עם אפשרות להאריך את ההסכם ב- 5 שנים נוספות כל פעם, עד למקסימום של 15 שנים או עד לסיום פרויקט השיקום בכללותו, לפי המוקדם מביניהם.

--------

קישורים רלוונטיים

 1. זיהום קרקע: תוכנית העבודה של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2016, 08.02.2016
 2. האם שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה מתחיל? 02.01.2016
 3. מי ישקם את הקרקעות המזוהמות של צה"ל והתעשיות הביטחוניות? 09.11.2015
 4. הבכירים מדברים על שיקום הקרקעות המזוהמות של משרד הביטחון, 25.11.2015
 5. שיקום קרקעות מזוהמות של צה"ל | חלק א, 09.11.2015
 6. שיקום קרקעות מזוהמות של צה"ל והתעשיות הביטחוניות | חלק ב', 09.11.2015
 7. זיהום קרקע | infospot

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX דורון בכר 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>

תגיות: זיהום קרקע , החברה לשירותי איכות סביבה ,