פסולת אריזות: האם המשרד להגנ"ס יכניס 2 שחקנים חדשים?
לפני מספר חודשים הסיר המשרד להגנת הסביבה את המגבלות החוקיות לתחרות בשוק פסולת האריזות. בעקבות כך 2 חברות הגישו בקשה לתפקד כגוף מוכר. השבוע ביקש מהם המשרד הבהרות בטרם הוא נותן תשובה סופית
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 11/6/2015

תאגיד האריזות א.מ.י.ר וחברת המסלול הירוק ממתינים לאישור המשרד להגנת הסביבה לתפקד כגופים מוכרים לטיפול בפסולת אריזות לצד התאגיד המוכר היחידי כיום, ת.מ.י.ר. שתי החברות הגישו בקשה מחודשת בחודש פברואר האחרון, אז הסיר המשרד להגנ"ס את המגבלות החוקיות לתחרות בתחום פסולת אריזות ואפשר גם לחברות פרטיות להגיש מועמדות. כשלושה חודשים לאחר הגשת הבקשות, 2 החברות התבקשו לאחרונה להעביר הבהרות למשרד להגנ"ס.

ה"גוף המוכר" אחראי להפרדה, איסוף ופינוי של הפסולת מרשויות מקומיות, ולאחר מכן על הטיפול בפסולת (מיחזור, השבה, הטמנה). את המימון לפעילותו הוא מקבל מיצרנים ויבואנים אשר מחויבים להתקשר איתו במסגרת חוק האריזות (2011) כאשר את מרבית פעילותיו הוא מבצע באמצעות קבלני משנה. כיום קיים רק ארגון אחד – תאגיד ת.מ.י.ר, הפועל ללא מטרות רווח, ומשמש כגוף מוכר באישורו של המשרד להגנ"ס.

נושא הגופים המוכרים בחוקי הפסולת השונים הם נושאים בעלי רגישות כלכלית-סביבתית. מצד אחד תחרות בין גופים מוכרים אמורה לפעול להוזלת עלות הטיפול ומיחזור הפסולת, ממנה יהנו היצרנים/יבואנים ובעקיפין גם הצרכנים, ומצד שני קיים חשש כי תחרות מחירים תגרור "מרוץ לתחתית" על חשבון ההשקעה בתשתיות הנדרשות וכן ירידה ברמת הטיפול בפסולת. בנוסף, תחרות עלולה לפגוע במטרה העיקרית של החוק: העלאת שיעורי מיחזור פסולת האריזות.

בחוק הפיקדון (מכלי משקה), התהליך החל עם תאגיד מוכר אחד - א.ל.ה, כאשר בשנים האחרונות נכנסים שחקנים נוספים. בחוק פסולת אלקטרונית, שהחל להיות מיושם ב 2014, אושרו יחדיו 2 גופים מוכרים - אקומיוניטי ומ.א.י - וגופים נוספים נמצאים בתהליכי אישור. 

----

קישורים רלוונטיים:

  1. מדריך היישום של infospot לחוק פסולת אריזות
  2. התחרות בשוק מיחזור האריזות נפתחת! 08.02.15

------------

גופים לייעוץ ויישום חוק פסולת אריזות:

תגיות: פסולת אריזות , תאגיד א.מ.י.ר , תאגיד ת.מ.י.ר , המסלול הירוק מיחזור בע"מ ,