שינוי בגישת המשרד להגנ"ס: קרקעות מזוהמות שאינן מסכנות את הבריאות או הסביבה - פטורות משיקום
המשרד להגנ"ס יפרסם בקרוב עדכון משמעותי בתחום קרקעות מזוהמות, הנוגע למצבים בהם יש לשקם קרקע מזוהמת. מלבד זאת, נהלים נוספים בתחום צפויים להיכנס לתוקף בקרוב
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 03/5/2015

בכנס בנושא טיפול בקרקעות מזוהמות ומי תהום שנערך השבוע ביוזמת המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה, הציג ראש אגף שפכי תעשיה, דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה, אבי חיים, את הגישה החדשה של משרדו בעניין שיקום קרקעות מזוהמות; לפי גישה זו, העתידה להיכנס לתוקף במהלך השבועות הקרובים עם פרסומן של הנחיות חדשות, לא יהיה עוד צורך לשקם ולטפל בכל קרקע שנמצאה מזוהמת, אלא רק בקרקעות המהוות סיכון לבריאות או לסביבה, או שהזיהום בהן גבוה במיוחד. גישה זו מחליפה את הגישה הישנה של המשרד להגנ"ס, לפיה קרקע שנמצא בה זיהום היא קרקע החייבת שיקום, ללא התחשבות בסיכון שהיא יוצרת לבריאות ולסביבה.

נמצאה חריגה מערכי הסף בקרקע - האם חובה לטפל?

הטיפול בקרקע חשודה בזיהום נחלק לשני שלבים עיקריים: קודם חקר הקרקע החשודה בזיהום, הכולל סקר היסטורי, סקר גזי קרקע וסקר קרקע, שמטרתם לאשש או להפריך הימצאות של זיהום קרקע וכימותו, ולאחר מכן שלב שיקום הקרקע המזוהמת במידת הצורך.

עד היום, הגדרה של קרקע כמזוהמת, נעשה על בסיס ממצאים המראים חריגה מערכי הסף למזהמים בקרקע (2004), כאשר כל חריגה מערכים אלה משמעותה קרקע מזוהמת המצריכה שיקום קרקע אל מתחת לערכי הסף. החל מכניסת ההנחיות החדשות לתוקף, שלב שיקום קרקע שנמצאה בעלת חריגה מערכי הסף, ייקבע לפי אחד משלושה מצבים על פי מידת הסיכון לסביבה ולבריאות הציבור:

 • קיים סיכון - קרקע מזוהמת טעונה טיפול: במידה ונמצא מסלול חשיפה מלא ומוכח בין חומר מזהם בקרקע לבין קולטן (רצפטור), הקרקע תוגדר כקרקע טעונה טיפול או שיידרש ניהול הסיכון.
 • חשש לסיכון – קרקע מזוהמת טעונה טיפול: במידה ולא אותר מסלול חשיפה מוכח בין חומר מזהם בקרקע לקולטן, אך נמצאה חריגה משמעותית מערכי הסף או רגישות סביבתית גבוהה, הקרקע תוגדר בכל זאת כקרקע טעונה טיפול או ניהול הסיכון.
 • לא נמצא סיכון: למרות שיש חריגה מערכי הסף, לא נמצא סיכון לסביבה ולבריאות הציבור ולכן הקרקע לא תהיה טעונה טיפול.

בהתאם לכך, יידרשו מבצעי חקר קרקע לערוך מעתה תיחום אופקי ואנכי בקרקע הנבדקת במטרה לכמת את הזיהום בה, ולהציג מסלול חשיפה בין הזיהום לקולטנים, על מנת לקבוע סיכון לבריאות ולסביבה. דגימות ספורות שיבוצעו בקרקע מסויימת ויצביעו על חריגה מערכי הסף לא יספיקו יותר כדי לקבוע את המשך הטיפול בקרקע. בהתאם לכך, לצורך חקר הקרקע יינתן פרק זמן של כשנה.

דגש נוסף, לדברי המשרד להגנ"ס, הוא שבמקרים בהם לאחר שבוצע חקר קרקע, ואף לאחר שהסתיים הטיפול בה, במידה וקמו סביב הקרקע המזוהמת או המטופלת קולטנים חדשים או שחלו שינויים בקרקע, ייתכן ויהיה צורך לחזור על חלק מהתהליכים של חקר הקרקע ושיקום הקרקע מחדש. לכן מצופה מהמבצעים חקר קרקע, לבחון גם את השימושים העתידיים המתוכננים לקרקעות הסמוכות.

ה -IRBCA  מאושר לשימוש, אך עדיין קיימים חסמים

במקביל לשינוי המתואר לעיל, המשרד להגנת הסביבה אישר לאחרונה את "פרוטוקול IRBCA", המבוסס על פרוטוקול בינלאומי העוסק בביצוע סקר סיכונים בתחום שיקום קרקעות מזוהמות. הפרוטוקול מציע אלטרנטיבה לערכי הסף הכלליים בהם משתמשים כיום לקביעת מידת זיהום של קרקע, ערכי הסף למזהמים בקרקע (2004). המדריך על פיו ניתן יהיה לערוך סקר סיכונים אמנם אושר ופורסם, אך עדיין חסרה תוכנה תואמת המכילה את כלל הנוסחאות וערכי הסף המופיעים בפרוטוקול. עד שהמשרד להגנ"ס יפיץ את התוכנה, ניתן להשתמש בתוכנה מחו"ל ולהזין לתוכה את הנתונים הרלוונטיים.  כמו כן, בתקופה הראשונה ליישום הפרוטוקול דורש המשרד להגנ"ס מחברות ישראליות להיעזר בחברות בעלות נסיון מחו"ל בביצוע סקרי סיכונים דומים. חברות ישראליות יוכלו לבצע את הסקר עצמאית לאחר שיעברו קורס הסמכה רלוונטי שיאושר במשרד להגנ"ס ולאחר שיצברו מעט נסיון.

נהלים חדשים בתחום זיהום קרקע

יחד עם השינויים המתוארים לעיל, צפויים בקרוב עוד מספר שינויים ועדכונים לנהלים בתחום קרקעות מזוהמות . להלן השינויים הצפויים:

 • מדיניות קרקעות מזהמות עדכנית תפורסם בקרוב, ממנה יושמט נספח ה' הכולל רשימת שיטות ואנליזה למעבדות אשר כנראה תתפרסם בנפרד.
 • הנחיות לשלביות הליך הסקירה והטיפול בקרקע על פי עקרונות המדיניות, צפויות להתפרסם במהלך מאי 2015.
 • מתודולוגיה להליך סקירת קרקע אשר תציג את כל השלבים של הליך סקירת קרקע, לרבות מסמכי ההנחיות הרלוונטיים לכל שלב, צפויה להתפרסם במהלך מאי 2015.
 • תרגום חופשי לעברית של פרטוקול IRBCA (אינו מחליף את המסמך באנגלית, אלא לנוחות המשתמשים בלבד) יפורסם בקרוב.
 • הנחיות לביצוע סקר גז פאסיבי: בקרוב תצא הבהרה לשימוש בדוגם נוסף.
 • הנחיות מקצועיות לביצוע סקר קרקע אשר יפרטו כיצד לבצע ולנתח את הממצאים של סקר הקרקע, צפויות להתפרסם בסוף חודש מאי. ההנחיות יחליפו את ההנחיות הקיימות כיום בנושא.
 • הנחיות מקצועיות לטיפול בקרקע במסגרת שיקום קרקע צפויות להתפרסם בקרוב.
 • נוהל לטיפול בבקשות לאישור מנהל לפינוי קרקעות מזוהמות צפוי להתפרסם בסוף חודש מאי.

------

קישורים רלוונטיים:

 1. מסמך המדיניות בתחום מניעת זיהום קרקע והטיפול במזהמים בקרקע, 01.2015, המשרד להגנ"ס [pdf]
 2. פרוטוקול IRBCA, המשרד להגנ"ס, 08.2014 [pdf]
 3. חידושים בתחום זיהום קרקעות, 12.4.2015
 4. זיהום קרקע: נכנסו לתוקף הנחיות חדשות לביצוע סקר היסטורי (ועוד), 15.3.2015
 5. מדיניות והנחיות חדשות לקרקעות מזוהמות, 1.2.2015
 6. זיהום קרקע: הנחיות חדשות לדיגום גזי קרקע וניטור פיאזומטרים, 19.4.2015
 7. זיהום קרקע - מדריך יישום, infospot

ספקים לטיפול בזיהום קרקע:

חברה איש קשר טלפון מייל
LDD ד"ר רפי מנדלבאום 072-3712254 Ldd@infospot.co.il
WINDEX דורון בכר 054-9360419 windex@infospot.co.il
קומפוסטאור ליאת גרוס 072-3719906 compost@infospot.co.il
איזיטופ טל אביטוב 072-3712248 easytop@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>
תגיות: שיקום קרקע מזוהמת , מדריך IRBCA , הנחיות זיהום קרקע , מסלול חשיפה , סקר היסטורי , סקר סיכונים ,